Hem

Att stretcha innan en fysisk aktivitet är väldigt vanligt men hur ska man stretcha för att få bäst resultat på prestationsförmåga, rörlighet och skaderisk?


Huruvida man ska träna till failure eller inte är en fråga som debatterats mycket i olika forum. Om du har som mål att bli stark verkar det, enligt en ny meta-analys, inte spela någon roll. Som så många gånger tidigare är det dock inte hela sanningen.


En ny studie visar att du blir starkare med dragremmar. Studien har däremot sina brister vilka ska tas i beaktning trots att resultatet är fullt rimligt.


Kaosbänk i Styrketräning av Victor Bengtsson för 4 år sedan

Övningen är redan etablerad bland styrkelyftare men kaosbänk har inte studerats inom forskningen. Inte förrän alldeles nyligen.


Nya studier stärker tidigare forskning att styrketräning är en effektiv metod för att förbättra kroppskompositionen.


En ny studie fann att lång vila var bättre både för ökad styrka och hypertrofi.


Vad händer om man låter en del av motståndet utgöras av gummiband när man drar marklyft?


Vad händer om man kombinerar ocklusionsträning med neuromuskulär elektrisk stimulering?


Med justerbara skrivbord kan man minska både stillasittandet och muskuloskeletala besvär samtidigt som arbetsförmågan förbättras.


Är utseendet på våra muskler genetiskt betingat eller går det att forma musklerna med olika övningar?