THE WINNING EDGE

KONTAKTOM TWE

FYSTESTER

Här finner du instruktioner för några av de vanligaste fystesterna för att du ska kunna ta nästa steg i träningen.

IDROTTSSKADOR

Här finner du en sammanfattning av orsaker, symtom och rehabilitering av de vanligaste idrottsskadorna.

ÖVNINGAR

Här finner du instruktioner hur övningar ska utföras och en sammanfattning av övningarnas effekter på skadeprevention och prestationsförbättring.

PREVENTION & PRESTATION

är en e-tidning som varje månad sammanfattar den senaste forskningen och omsätter detta till praktisk kunskap. Med Prevention & Prestation kan du snabbt och enkelt hålla dig uppdaterad på de senaste forskningsrönen och utvecklas som tränare eller idrottare

SENASTE ARTIKLARNA FRÅN BLOGGEN

Styrketräning med suspensionsband

Styrketräning med suspensionsband

Ökad muskelaktivering och potentiellt bättre effekt av styrketräning med suspensionsband. Styrketräning kan bedrivas på många sätt och med en stor variation av utrustning. Själv föredrar jag fria vikter men varierar ofta min träning med annan utrustning, bland annat...

Prevention av främre korsbandsskador

Prevention av främre korsbandsskador

Flera skadeförebyggande program har tagits fram för att minska risken för knäskador i allmänhet och korsbandsskador i synnerhet. Något som har visat sig fungera väldigt bra! Skadepreventionsprogram med inslag av styrketräning, plyometriska hopp, teknikträning,...

Kosttillskotten som fungerar

Kosttillskotten som fungerar

Vilka kosttillskott förbättrar prestationsförmågan? Kosten är har en central roll både för prestationsförmågan och för återhämtningen. Kosttillskott är något som kan underlätta i båda fallen men det kan vara svårt att veta vilka kosttillskott som verkligen är...