Adduktorerna är en benämning på musklerna som adducerar (för benet in mot kroppen). Till muskelgruppen adduktorerna avses oftast adduktor longus, adduktor magnus och adduktor brevis, varav den förstnämnda är den vanligaste att skada. Skadorna involverar allt ifrån överbelastning till sträckning/bristning och ruptur. Samtliga är vanligt förekommande bland idrottare.

Ljumskarna belastas hårt vid idrotter som involverar mycket riktningsförändringar, exempelvis fotboll, innebandy och ishockey. Muskelsträckningar (LÄNK) är den vanligaste idrottsskadan och av dessa är sträckningar i ljumsken är den andra vanligaste bakom hamstringssträckningar (LÄNK). Sträckningar i ljumsken förekommer ofta i samband med en snabb riktningsförändring och vid accelerationer eller sprinter.

Symtom vid adduktor-relaterad ljumsksmärta

  • Vid en sträckning av ljumsken kan patienten ofta beskriva hur det plötsligt högg till i ljumsken medan ljumsksmärtan vid en överbelastning ofta successivt har tillkommit över tid. 
  • Smärtan förläggs till infästningen av adductor longus mot pubisbenet men utstrålning längre ner längs lårets insida kan också förekomma.
  • Vid en totalruptur eller kraftigare bristning i ljumsken kan det bli en synlig blödning/blodutgjutelse i ljumsken.
  • Smärtan kan provoceras vid palpation av adductor longus-senan och när den skadade ska adducera benet mot motstånd. Det är dessutom vanligt att det gör ont att stretcha ljumsken/adduktorerna.

Rehabilitering vid adduktor-relaterad ljumsksmärta

Vid en bristning i ljumsken följer den initiala rehabiliteringen principerna för det akuta omhändertagandet: PRICE, POLICE eller PEACE and LOVE. (LÄNK) Därefter kan en individanpassad rehabträning påbörjas med övningar som syftar till att stärka adduktorerna och öka det smärtfria rörelseomfånget. Därtill kan rehabträningen med fördel inkludera träning för abduktorer och bålmuskulaturen.

Ibland är det svårt att veta huruvida det är lämpligt att fortsätta med sin idrott vid adduktor-relaterad ljumsksmärta. Då kan testet Copenhage five-second squeeze test vara till hjälp. Testet går ut på att undersökaren placerar underarmen mellan nedre delen av underbenen på spelaren som så pressa ihop benen så hårt som möjligt under fem sekunder. Vid en skattning på 6 eller högre har spelaren påtaglig smärta och besvär från ljumsken och spelaren löper hög risk att förvärra besvären vid fortsatt aktivitet. Vid en skattning på 2 eller lägre är risken för förvärrade besvär relativt liten.  

Prevention av adduktor-relaterad ljumsksmärta

Copenhagen adduction exercise har visat sig kunna minska ljumskrelaterade skador och besvär hos fotbollsspelare med omkring 40 procent. HÄR KAN DU LÄSA MER OM HUR DU KAN MINSKA RISKEN FÖR BRISTNINGAR I LJUMSKEN OCH ANDRA LJUMSKBESVÄR.

Referenser

  • Adductor strain – StatPearls https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK493166/
  • Doha agreement meeting on terminology and definitions in groin pain in athletes
  • Clinical Examination, Diagnostic Imaging, and Testing of Athletes With Groin Pain: An Evidence-Based Approach to Effective Management
  • Copenhagen five-second squeeze: a valid indicator of sports-related hip and groin function