Smärta kring hälsenans infästning på hälbenet har genom åren haft en rad olika benämningar och bakomliggande förklaringar. Detta har medfört stor förvirring både vad gäller benämningen i sig och hur besvären ska hanteras. Anledningen till förvirringen är att det vid hälsenans infästning på hälbenet är många strukturer som kan bli irriterade och orsaka smärta.

En benämning av besvären har varit Haglunds sjukdom eller Haglunds deformitet. Signifikativt för Haglunds deformitet är en prominent del av hälbenet som ansågs vara en pålagring av hälbenet som en konsekvens av den upprepade belastningen i området. Det har dock visat sig vara en normal variation av hälbenets utseende och kan hittas även hos symtomfria personer. Personer som har den här knölen på hälbenet, senare kallat Haglunds morfologi, kan emellertid ha större risk att utveckla besvär i området. Hälbenets utseende medför nämligen ett ökat tryck mot hälsenan och omkringliggande slemsäckar (bursor), vilka kan bli irriterade och smärtsamma.

Ibland används Haglunds sjukdom som benämning för smärta kring hälsenans infästning hos barn och ungdomar. En annan benämning på detta är Severs sjukdom.

Hälsenans infästning på hälbenet och omkringliggande bursor ska behandlas på samma sätt och bör ses som en enhet snarare än enskilda faktorer. Trots detta kan vi identifiera tre möjliga orsaker till besvären:

  • Akillesinsertalgi – Insertionstendinopati eller tendinopati i hälsenans infästning på hälbenet.
  • Retrocalcaneal bursit – Inflammation i bursan belägen mellan hälbenet och hälsenan.
  • Akillesbursit – Inflammation i bursan belägen utanför hälsenan.

Akillesinsertalgi är kanske den mest korrekta och talande benämningen på besvären men det är som ovan nämnt flera strukturer som är involverade.

Symtom vid akillesinsertalgi

  • Smärta lokaliserad till akillessenans infästning på hälbenet.
  • Smärtan kan provoceras vid belastning av hälsenan och framför allt när hälsenan belastas i dorsalflexion.
  • Palpationssmärta kring hälsenans infästning. Vid retrocalcaneal bursit kan palpationssmärtan även breda ut sig på sidorna om hälsenan.
  • Området är ofta svullet.
  • Eftersom det kan vara en inflammation i slemsäckarna kan området vara rött och värmeökat.

Rehabilitering vid akillesinsertalgi

Den viktigaste för att minska besvären vid akillesinsertalgi är att minska kompressionen av hälsenan och slemsäckarna mot hälbenet. För att minska kompressionen kan du använda dig av hälkilar för att minska på dorsalflexionen i fotleden. Du bör även se över vilka skor du använder för att begränsa trycket och skavet från hälkappan mot hälsenan.

Vad gäller träning bör du initialt begränsa aktivitetsnivån för att få kontroll över smärtan. Aktiviteter som gång i uppförsbacke eller stretching bör undvikas eftersom det skapar en kompression mot hälbenet. När du fått kontroll över smärtan kan du successivt öka belastningen utefter dina symtom. Excentriska tåhävningar till golvnivå har visat sig ha god effekt för att minska smärtan.

Stötvågsbehandling har också visat sig kunna minska smärtan, åtminstone när det inte blivit någon kalcifiering i senan.

En kortisoninjektion i bursan kan minska smärtan på kort sikt men tar inte bort ursprunget till besvären. Dessutom finns en ökad risk för hälseneruptur efter en kortisoninjektion, vilket gör att det åtminstone inte är att rekommendera för idrottare.

Om den konservativa behandlingen misslyckas kan det bli aktuellt med en kirurgisk åtgärd. Vilket typ av operation eller ingrepp som är aktuellt beror på vilken eller vilka strukturer som orsakar besvären.

Referenser