Severs sjukdom är benämningen för smärta belägen kring hälsenans infästning på hälbenet när det förekommer hos barn och ungdomar. Severs sjukdom går ibland under benämningen Haglunds sjukdom. Haglunds sjukdom har tidigare varit benämningen för smärta kring hälsenans infästning till följd av eller i kombination med en benpålagring på hälbenet. Eftersom dessa pålagringar förekommer även hos symtomfria personer anses det däremot snarare vara en anatomisk variation och därför har det föreslagits att även Haglunds sjukdom ska sluta användas som diagnos.

Severs sjukdom är hälsenans motsvarighet till Osgood-Schlatter som är smärta i patellarsenans infästning på underbenet

Symtom vid Severs sjukdom

  • Smärta och svullnad kring hälsenans infästning på hälbenet.
  • Smärtan provoceras vid aktivitet.
  • Stramhet i vadmuskulaturen och nedsatt rörlighet vid dorsalflexion i fotleden kan förekomma.

Rehabilitering vid Severs sjukdom

Behandlingen av Severs sjukdom fokuserar på belastningsmodifiering där aktivitetsnivån anpassas så den drabbade blir smärtfri. Initialt kan det vara bra med en period av avlastning eller åtminstone undvikande av provocerande aktiviteter. En kilklack eller hälkopp kan med fördel användas för att avlasta hälsenan. Det kan även vara aktuell med specialgjorda sulor för att korrigera eventuella biomekaniska avvikelser.

När smärtan är under kontroll kan den drabbade successivt återgå till aktivitet och kan även påbörja styrketräning av plantarflexorerna. Förslagsvis med tåhävningar. Vid behov kan stretching av plantarflexorerna vara en god idé.

Den drabbade bör informeras om att besvären vanligen försvinner spontant efter 6-12 månader men att det kan ta upp till två år.

Referenser