Osgood-Schlatters sjukdom eller Schlatterknä är en överbelastning av patellarsenans infästning på underbenet som drabbar barn och ungdomar. Medan vi växer är har skelettet inte växt färdigt och när patellarsenan drar i det mjuka skelettet på underbenet skapar det en irritation i infästningen. Schlatterknä förekommer framför allt bland barn och ungdomar som ägnar sig åt idrotter med mycket hopp och löpning, exempelvis volleyboll och handboll. Det är även vanligt bland fotbollsspelare och då kan även längre passningar och skott provocera smärtan.

Symtom vid Schlatterknä

  • Smärta vid kontraktion av patellarsenan, framför allt snabba och kraftiga kontraktioner så som vid hopp, landningar, riktningsförändringar och sprinter.
  • Palpationssmärta över patellarsenans infästning på underbenet.
  • Vid långvariga besvär har den drabbade ofta utvecklat den karakteristiska knölen på underbenet där skenbensutskottet har förstorats.

Undersökning och diagnostik vid Schlatterknä

Anamnesen och symtombilden är ofta typisk vid Schlatterknä. Den drabbade är i regel en kille som befinner sig i tillväxtspurten men även tjejer kan drabbas. I 20-30 procent av fallen har den drabbade symtom i båda knäna. För att bekräfta diagnosen och utesluta allvarligare differentialdiagnoser kan en röntgenundersökning utföras.

Rehabilitering vid Schlatterknä

Osgood-Schlatters sjukdom är till stor del självbegränsande vilket betyder att den drabbade får anpassa aktivitetsnivån utifrån sina symtom. En period med avlastnings från tyngre och mer påfrestande aktiviteter samtidigt som quadricepsmuskulaturen stärks kan ge god effekt. Det är däremot ingen fara att fortsätta med den fysiska aktiviteten som vanligt om den drabbade föredrar det.

Den drabbade växer i regel ifrån symtomen och har sedan inga besvär i vuxen ålder men vissa har besvär flera år efter att de fått diagnosen och det har ifrågasatts om det verkligen är en självbegränsande diagnos (1). I vissa fall kan små benkroppar slitas loss från underbenet och dessa kan ge besvär även när den drabbade är vuxen. I sådana fall kan det bli aktuellt med en operation för att plocka bort benkroppen.

Referenser