Vaderna, ett ständigt återkommande problemområde i byggarvärlden. Några mindre teknikförändringar kanske kan vara en hjälp på vägen.

För några månader sedan skrev jag artikeln Svarar vaderna på styrketräning? där jag gick igenom olika faktorer som verkar kunna påverka utvecklingen av vadmuskulaturen vid styrketräning. En faktor som jag inte tog upp då var fötternas position vid tåhävningar, något jag ska gå igenom nu.

Studien

Vadmuskulaturen består av två muskler, den djupt liggande soleus och den ytliga gastrocnemius som har två huvuden. I studien jag tänkte ta upp ville man undersöka om fötternas position vid tåhävningar påverkade aktiveringen av gastrocnemius två huvuden (Riemann et al., 2011).

För att göra detta lät man deltagarna utföra tåhävningar med tre olika fotpositioner samtidigt som muskelaktiveringen mättes med EMG. Förutom vanliga tåhävningar med fötterna riktade rakt framåt fick deltagarna även utföra tåhävningar med fötterna vinklade inåt och utåt så långt de kunde utan att böja i knä- eller höftled.

Tåhävningarna utfördes på en 3.81 cm hög platta med skivstång på ryggen där vikten motsvarande 30-35% av kroppsvikten. Innan testet fick deltagarna bekanta sig med övningen och värmde upp ett set med vardera fotposition.

Under testet fick deltagarna instruktioner om att utföra 12 repetitioner där de höll takten ”up-one thousand, down-one thousand”. Ett set per position skulle utföras och deltagarna vilade 3 minuter mellan varje set. 

Resultat

Vid mätningen av EMG fann man att gastrocnemius två huvuden aktiverades olika beroende på i vilken riktning fötterna pekade.

Med fötterna pekandes rakt framåt fann man ingen skillnad i aktivering mellan det mediala (inre) och det laterala (yttre) huvudet. Varken i den koncentriska eller excentriska fasen.

När fötterna istället var vinklade inåt var aktiveringen av det laterala huvudet större i den koncentriska fasen medan ingen skillnad kunde uppmätas i den excentriska delen av tåhävningarna.

Med fötterna vinklade utåt såg man istället en högre aktivering av det mediala huvudet, både i den koncentriska och excentriska fasen.

Diskussion

Innan någon drar alltför stora slutsatser vill jag ta upp några begränsningar med studien. Till att börja med var standardiseringen av fotpositionerna väldigt dålig. Deltagarna fick bara instruktioner att de skulle vinkla in respektive ut fötterna så mycket de kunde (genom att rotera i höftleden) utan att böja i knäleden. Hur stor vinklingen blev och om den bibehölls under hela setet kontrollerades inte. Dessutom tog man ingen hänsyn till om det förekom någon inversion eller eversion i fotleden vilket sannolikt skulle kunna påverka utfallet.

Andra faktorer som skulle kunna påverka utfallet, och som således begränsar studien, är belastningen som användes, höjden på klossen deltagarna stod på och det faktum att tåhävningarna utfördes barfota. Samtliga ovan nämnda faktorer tar man upp i studien men den enda faktorn som det har forskats på tidigare är hur belastningen kan påverka muskelaktiveringen. Där tar man upp en studie som visade att mediala huvudet aktiveras mer vid låga belastningar medan ingen skillnad kunde uppmätas vid tyngre belastning.

Det ska även tilläggas att skillnaderna i muskelaktiveringen inte skiljde sig nämnvärt mellan de olika positionerna. Så att bara träna med fötterna pekandes rakt fungerar förmodligen minst lika bra som att variera positionerna.

För att summera verkar det alltså gå att prickskjuta gastrocnemius olika huvuden men frågan är om det har någon effekt i praktiken.