Den första behandlingen vid en idrottsskada, exempelvis muskelsträckningar och fotledsstukningar, behandlas ofta enligt principen PRICE. Akronymen PRICE står för Protection, Rest, Ice, Compression och Elevation.

  • Protection – Skydda det skadade området från ytterligare skada, dels genom att avsluta idrottsaktiviteten dels genom eventuellt skydd eller stöd.
  • Rest – Vila från idrotten och annan fysisk aktivitet. Vid behov kan kryckor eller en ortos användas för att lättare kunna avlasta den skadade kroppsdelen.
  • Ice – Is eller annan kyla kan minska smärtan i det skadade området.
  • Compression – En dauerbinda eller annan elastisk binda kan komprimera det skadade området för att minska svullnaden och blödningen.
  • Elevation – Genom att hålla den skadade kroppsdelen i högläge ovanför hjärtat är tanken att svullnaden ska minska

Det ska emellertid poängteras att evidensen för behandling enligt PRICE är sparsam.

Istället för att bara vila från idrott och annan fysisk aktivitet kan man argumentera för att det akuta omhändertagandet, som sträcker sig dagarna efter skadetillfället, borde innefatta en aktiv rehabilitering snarare än enbart vila. Det har därför föreslagits att PRICE borde bytas ut mot POLICE, där R (vila) har bytts ut mot OL som står för optimal loading. POLICE påtalar betydelsen av att den skadade vävnaden och omkringliggande strukturer måste belastas för att bibehålla sin funktion. Dessutom ska kryckor och andra hjälpmedel inte ses som redskap för att avlasta och vila den skadade kroppsdelen, de ska istället syfta till att underlätta för en optimal belastning.

På senare tid har ytterligare en akronym föreslagits, nämligen PEACE and LOVE. Du kan läsa mer om vad varje bokstav står för i infografiken här nedanför men grundprinciperna följer de tidigare PRICE och POLICE.

En bild som visar skärmbild

Automatiskt genererad beskrivning

Referenser