Modeller för anpassning till träning

Modeller för anpassning till träning

General adaptation syndrome och fitness-fatigue model är två modeller som beskriver hur kroppen anpassar sig till träning. Anledningen till att vi tränar är att vi ska bli bättre på något och med träningen kommer kroppen successivt anpassa sig för den belastning vi...
Ger mer pump större muskeltillväxt?

Ger mer pump större muskeltillväxt?

Pump gör musklerna större för stunden gör det någon nytta på sikt? Styrketräning kan se ut på många olika sätt beroende på det huvudsakliga syftet med träningen. För att få musklerna att växa är det framför allt tre fysiologiska mekanismer som ska åstadkommas:...
Kan stretching få musklerna att växa?

Kan stretching få musklerna att växa?

Stretching används framför allt för att förbättra rörligheten men skulle även kunna leda till viss muskeltillväxt. Stretching används primärt för att förbättra eller bibehålla rörligheten men nyttjas även för att försöka förbättra återhämtningen (1) eller minska...