Har du ont i axeln eller bröstet när du bänkpressar? Det kan vara bänkpress-axel.

Axlarna är ett område som är speciellt utsatt vid styrketräning i allmänhet och i synnerhet bänkpress pekas ofta ut som en starkt bidragande orsak till axelproblematiken. Vanliga skador i samband med bänkpressande är olika former av subakromiell smärta, pectoralis major-rupturer, AC-ledsbesvär eller olika former av rotatorcuffsproblematik (1,2). Tendinopatier, det vill säga skador som påverkar senan, är vanligt inom styrketräning och är en av de vanligaste skadorna vid flera styrketräningsidrotter. Tendinopatierna beror ofta på en överbelastning av senan. En tendinopati som framför allt uppstår efter bänkpressande är den som drabbar pectoralis minor och har sedermera fått namnet bench-presser’s shoulder eller bänkpress-axel som jag valt att kalla det (3).

Symptom och diagnos

Vid bänkpress-axel uppvisar man vanligtvis tre generella symptom som kan provoceras med tre kliniska tester: 

  • Palpationsömhet vid processus coracoideus (korpnäbbsutskottet), det vill säga där pectoralis minor fäster.
  • Smärta vid aktiv kontraktion av pectoralis minor.
  • Smärta vid utförandet av bänkpress-manövern.

Figur A visar kontraktionstestet av pectoralis minor. Figur B visar bänkpress-manövern.

För att säkerställa diagnosen kan man, förutom att undersöka patienten kliniskt med testerna ovan, även använda sig av ultraljud för att för att säkerställa att pectoralis minor är intakt. Är muskeln inte intakt rör det sig om en ruptur och inte det överansträngda muskelfästet som avses med bänkpress-axel. Dessutom kan man använda sig av ultraljudet för att identifiera senan för att sedan kunna injicera en lokalbedövning. Om symptomen vid de kliniska testerna är negativa efter lokalbedövningen ökar det sannolikheten att man ställt rätt diagnos.

Rehabilitering

För det första är det viktigt att man får en förståelse för vilken skada man har fått. Därefter bör man försöka ta reda på varför man har fått skadan för att sedan kunna undvika aktiviteter som förvärrar skadan. I det här fallet är det alltså många gånger bänkpress men det kan även ha andra bakomliggande orsaker. 

Hur rehabiliteringsträningen vid tendinopatier ska utföras råder det delade meningar om. En metod som blivit speciellt populär vid tendinopati i Patellarsenan och Akillessenan är excentrisk träning (4) där man utför excentriska övningar i 3×15 repetitioner två gånger om dagen. Något som är unikt med den excentriska träningen är att man tillåter en viss smärta i samband med träningen. På grund av pectoralis minors lokalisation och funktion är det svårt att isolera muskeln och det är emellertid svårt att utföra excentrisk träning.

En fallrapport (3) har beskrivit hur sju individer som diagnostiserats med bänkpress-axel behandlades med en injektion av kortikosteroider följt av avlastning och stretching under sex veckor. Därefter fick patienterna träna med successivt ökande belastning under ytterligare sex veckor innan de kunde återgå till respektive idrottsaktivitet fullt ut. Man bör dock vara restriktiv med användandet av kortikosteroider eftersom det kan försvaga senans hållfasthet.

Exakt hur rehabiliteringsträningen gick till framgick tyvärr inte men förmodligen följde det en progression från avlastning och lättare cirkulatorisk träning följt av tålighetsträning och till sist tyngre och mer grenspecifik träning innan man kan återgå till sin idrott. Det är emellertid viktigt att anpassa träningen efter varje enskild individ! Vidare ska man vara medveten om att symptomen ofta försvinner innan strukturerna är helt återhämtade så det är viktigt att inte gå på alltför hårt för tidigt i rehabiliteringsprocessen, då riskerar man istället att få börja om från början. Under hela rehabiliteringen är det även viktigt att försöka bibehålla funktionen i kringliggande muskulatur så gått det går utan att förvärra skadan.