Senaste åren har crossfit varit den stora snackisen i styrketräningskretsar. Vilket har varit både på gott och ont. Något de allra flesta ändå verkar vara överens om är att crossfit är roligt. I det här inlägget tänkte jag gå igenom en studie där man låtit jämföra crossfit med en kombination av traditionell konditions- och styrketräning vid viktnedgång, både resultatmässigt och i avseende på hur roliga träningsformerna är.

Studien

Abstraktet till studien var väldigt långt så jag förkortade det en aning. Hela abstraktet och studien, som är fritt tillgänglig för alla, kan ni läsa om ni klickar på länken nedan.

High-intensity compared to moderate-intensity training for exercise initiation, enjoyment, adherence, and intentions: an intervention study

Abstract 
Background: Group-based high-intensity functional training (HIFT) provides time-efficient aerobic and resistance exercise at self-selected intensity levels which can increase adherence; behavioral responses to HIFT are unknown. This study examined effects of HIFT as compared to moderate-intensity aerobic and resistance training (ART) on exercise initiation, enjoyment, adherence, and intentions. 
Methods: A stratified, randomized two-group pre-test posttest intervention was conducted for eight weeks in 2012 with analysis in 2013. Both groups completed 3 training sessions per week. The ART group completed 50 minutes of moderate aerobic exercise each session and full-body resistance training on two sessions per week. The HIFT group completed 60-minute sessions of CrossFit™ with actual workouts ranging from 5–30 minutes. Participants completed baseline and posttest questionnaires indicating reasons for exercise initiation (baseline), exercise enjoyment, and exercise intentions (posttest). 
Results: HIFT dropouts (p = .012) and ART participants (p = .009) reported lower baseline exercise enjoyment than HIFT participants, although ART participants improved enjoyment at posttest (p = .005). More HIFT participants planned to continue the same exercise than ART participants (p = .002). No significant changes in BMI or body composition were found. Workouts were shorter for HIFT than ART (p < .001). 
Conclusions: HIFT participants spent significantly less time exercising per week, yet were able to maintain exercise enjoyment and were more likely to intend to continue. High-intensity exercise options should be included in public health interventions. 

Forskarna ville jämföra träningsformen crossfit (high-intensity functional training, HIFT) med en traditionell konditions- och styrketräning (aerobic and resistance training, ART). I stora drag ville man ta reda på om träningsmotivationen, följsamheten och resultaten skiljde sig åt mellan träningsformerna och om någon träningsform ansågs vara roligare än den andra. 

Totalt 23 kvinnor med en medelålder på 26,8 år och ett BMI på i snitt 31.1 deltog i studien. Tre gånger i veckan under åtta veckor skulle deltagarna träna antingen HIFT eller ART.

ART-gruppen började sina pass med en uppvärmning som sedan följdes av 50 minuter lågintensiv konditionsträning. På två av veckans 3 träningspass genomförde de även styrketräning för hela kroppen i ca 20 minuter. Både konditions- och styrketräningen ökade i intensitet genom interventionen.

HIFT-gruppen fick delta på ledarledda crossfit-pass vilka bestod av 10-15 minuter uppvärmning och stretching, 10-20 minuter instruktioner och teknik, ett 5-30 minuter långt träningspass (en så kallad workout of the day, WOD) följt av nedvarvning och stretching i 5 minuter. Se studien för en mer detaljerad beskrivning.

Resultat

I början och slutet av studien fick deltagarna besvara frågor angående hur roligt de tyckte det var att utföra träningen. I början tyckte gruppen som fick träna HIFT att träningen var roligare jämfört med ART-gruppen. Under studiens gång verkade ART-gruppen uppskatta träningen mer och mer vilket gjorde att skillnaden mellan grupperna var betydligt mindre vid studiens slut. 

Två deltagare i ART-gruppen respektive tre deltagare från HIFT-gruppen hoppade av studien. Ingen hoppade träningen med anledning att den var tråkig men de som hoppade av från HIFT-gruppen tyckte träningen var tråkigare jämfört med de som fullföljde studien.

Av de som fullföljde studien var det endast en person från ART-gruppen som inte tänkte fortsätta träna. Alla HIFT-deltagare planerade att fortsätta träna just crossfit och dessutom var det även två deltagare i ART-gruppen sa att de skulle börja med crossfit. Den ena hade dock velat testa på crossfit redan innan studiens början.

Efter åtta veckor med respektive träningsform hade ingen grupp förändrat varken BMI, kroppsfett eller fettfri massa. Båda grupperna gick dock ner i vikt men skillnaden från startvikten var inte signifikant. 

Diskussion

Grundtanken till studien var enligt mig väldigt bra, alltså huruvida man kan effektivisera de allmänna träningsrekommendationerna på ett sätt som dessutom är roligare för den aktive? Tyvärr var antalet deltagare förmodligen alldeles för litet vilket gjorde det svårt att kunna uppmäta några signifikanta skillnader. 

En skillnad man dock lyckades finna var att crossfit verkar, åtminstone till en början, vara roligare att utföra än traditionell konditions- och styrketräning. Det här påståendet gäller såklart bara för den grupp människor studien är utförd på och tyvärr bara med två upplägg som inte visade sig vara speciellt effektiva. Inga signifikanta skillnader i avseende på BMI, fettmassa och fettfri massa kunde alltså påvisas efter åtta veckors träning.