En dryck bestående av vatten och färgämne kan vara allt som behövs för att du ska bli snabbare.

En nyligen publicerad studie fann att en dryck på 200 ml som intogs 20 minuter innan en sprint på 200 meter kunde sänka tiden med över två sekunder (1). Det som gör det extra intressant är att drycken helt saknade verksamma substanser och bestod bara av vatten och några droppar grönt färgämne. Det handlar givetvis om en placebodryck. 

I studien deltog totalt 60 aktiva män och kvinnor som delades in i tre lika stora grupper. Vid två tillfällen fick deltagarna springa 200 meter på tid. Första tillfället fick ingen deltagare någon dryck och vid andra tillfället fick samtliga deltagare samma dryck. Enda skillnaden var hur drycken presenterades för deltagarna. De tre grupperna fick nämligen information om drycken på tre olika sätt:

  • Positiv – ”Drycken förbättrar prestationsförmågan”.
  • Delvis positiv – ”Drycken kanske kan förbättra prestationsförmågan”.
  • Neutral – ”Drycken har ingen effekt på prestationsförmågan”.

Vid första tillfället var det ingen skillnad mellan gruppernas tider på 200 meter. Vid andra försöket en vecka senare visade det sig att gruppen som fått den positiva informationen om det grönfärgade vattnet förbättrade sin tid med hela 2.41 sekunder. Det vill säga en sänkning med imponerande sex procent.

Gruppen som fått delvis positiv information förbättrade sin tid med 0.97 sekunder och den neutrala gruppen förbättrade tiden med 0.72 sekunder. Dessa förändringar var däremot inte signifikanta.

Placeboeffekt

Att deltagarna som fått positiv information om drycken kunde förbättra sin prestation så pass mycket kan förklaras av en placeboeffekt. Tidigare studier har visat att en grön dryck tros vara bland det mest potenta för att kunna förbättra både styrka, uthållighet och koncentrationsförmåga jämfört med bland annat drycker, piller och kapslar i olika färger (2)

Det finns kanske inte någon relevant praktisk tillämpning av det här resultatet för dig i din träning och tävling mer än att en dryck du tror har effekt med stor sannolikhet även kan ge en positiv effekt. Hur som helst är det ganska häftigt att våra förväntningar på ett preparat kan en så betydande effekt!