Med forskning görs nya framsteg hela tiden men att man än idag hittar nya muskler hör inte till vanligheterna.

På lårets framsida sitter quadriceps som består av de fyra musklerna rectus femoris, vastus lateralis, vastus medialis och vastus intermedius. Enligt en ny studie kan det däremot finnas anledning att ändra på det. Det studien visade var nämligen att vastus lateralis kan delas upp i två muskler.

För att studera detta undersökte man lårmusklerna hos 26 kadaver (1). Det man tittade efter förutom separata muskelbukar med dess ursprung och fästen var hur innerveringen och blodförsörjningen såg ut i olika delar av musklerna. 

Tensor vastus intermedius

Efter att ha studerat lårmuskulaturen fann man fyra olika varianter på en ny muskel högt upp på låret. En muskel som kom att benämnas tensor vastus intermedius (TVI). Den vanligaste typen var independent type där muskelbuken och aponeurosen (senhinna som avskiljer muskelbukarna) tydligt skiljde sig från både vastus intermedius (VI) och vastus lateralis (VL). Dessutom hittade man en VI-typ och en VL-typ där aponeurosen för TVI inte kunde särskiljas från VI respektive VL. Den fjärde typen var common type där man inte helt kunde särskilja varken VI, VL och TVI från varandra. Till sist fann man ytterligare en avvikelse där TVI var uppdelad i två muskelbukar. 

Det var således svårt att hålla isär TVI från intilliggande muskulatur men forskarna tyckte det gick att särskilja musklernas ursprung (infästningen i skelettet) från varandra. Oavsett hur musklerna var orienterade till varandra i högt upp på låret såg man alltid en tydlig skillnad vid infästningen på knäskålen.

Det kan tyckas lite märkligt att man kan hitta en ny muskel 2016 men med tanke på hur komplex muskulaturen ändå verkar vara kring det här områden är det på sätt och vis förståeligt. Dessutom kan jag tycka att det fortfarande inte är helt tydligt att man hittat en ny muskel i och med att det verkar finnas så många varianter av muskeln. Samtidigt vet man att det finns andra avvikelser i andra muskler, exempelvis att biceps brachii kan ha upp till fyra muskelbukar (2). Forskarna menar dock att TVI uppfyller alla kriterier för att få vara en egen muskel då både innerveringen sker via en separat gren av femoralisnerven och blodförsörjningen via en separat gren av femoralisartären. 

Dags att ändra anatomiböckerna?

Bilden nedan visar hur quadriceps visas idag (vänster) och hur man tänker sig att quadriceps ser ut med en TVI (höger). Som du ser har man alltså ”tagit bort” en del av vastus lateralis då det i själva verket är en egen muskel, TVI. Anledningen till att man valde att kalla muskeln tensor vastus intermedius istället för tensor vastus lateralis var för att muskelns tänkta funktion liknade VI mer än VL. Den exakta funktionen kräver dock mer forskning.

Förmodligen har upptäckten minimal betydelse i praktiken men jag tycker det åtminstone är lite häftigt att man hittat en ny muskel!