Det finns tydliga samband mellan prestation och missad träningstid på grund av skador och sjukdom.

Det är aldrig kul att vara varken skadad eller sjuk men som om inte det vore nog så kommer din frånvaro från träning och tävling avspegla sig på prestationen. Det här är egentligen väldigt självklart men det är ändå värt att ta upp då många ändå tränar på ett sådant sätt att de löper större risk att skada sig eller dra på sig en förkylning utan att ha helt klart för sig vilka konsekvenser det kan ha på sikt. 

Jag har själv många gånger haft svårt för att tänka långsiktigt i min träning utan lever gärna i nuet och försöker träna så mycket som möjligt ändå. Ända tills det blir ohållbart och jag måste ta ett längre uppehåll från träningen på grund av att kroppen säger ifrån. Med åren har jag helt klart blivit bättre på att hålla igen och istället ta en extra vilodag när jag känner mig sliten. Jag har även blivit mer ärlig mot mig själv och slutat utföra en viss övning när kroppen börjar protestera, trots att det fortfarande är roligt och jag känner att träningen går framåt! 

Det är klart att jag fortfarande tycker det finns tillfällen där man kan ignorera kroppens signaler och fortsätta träna, exempelvis inför ett stundande mästerskap. Överlag har jag ändå kommit till insikt med att kroppen allt som oftast har rätt och borde trumfa mitt träningsbegär i jakten på nya personliga rekord. För att nå sin fulla potential gäller det att samla på sig så många skadefria år av träning som möjligt. Det spelar ingen roll hur bra du tränar perioderna då du är frisk och hel om du i slutändan ägnat dig åt mer rehabträning än prestationsökande träning.

Intressant forskning

Det här inlägget ska inte uteslutande handla om mina egna erfarenheter och insikter utan jag tänkte även ta upp några intressanta studier på området. Den första studien jag tänkte ta upp är utförd på några av världens bästa klubblag i fotboll och är en del av UEFA Champions League injury study (1)

Lagen som studerades tillhörde toppen av de bästa serierna i Europa och totalt hade man data från 24 lag från 9 olika länder. Det man ville undersöka var huruvida det fanns något samband mellan spelarnas skadefrånvaro och prestationen i serien och Europeiska cuperna. För att ta reda på detta jämförde man skadefrånvaron och prestationsförmågan mellan två på varandra följande säsonger. 

För att mäta prestationsförmågan använde man sig av placeringen i tabellen, genomsnittliga poängen per match samt en speciell koefficient (UEFA Season Club Coefficient) för att kunna räkna ut prestationen vid internationellt spel. Skadorna registrerades på tre olika sätt: skadeincidens, skadefrånvaro och matchtillgänglighet. 

Resultatet talar sitt tydliga språk: 

  • En lägre skadefrånvaro och högre matchtillgänglighet korrelerade med en högre placering i ligan.
  • En lägre skadeincidens, lägre skadefrånvaro och högre matchtillgänglighet korrelerade med fler poäng per match.
  • En lägre skadefrånvaro och högre matchtillgänglighet korrelerade med en högre UEFA Season Club Coefficient, det vill säga bättre resultat i Champions League eller Europa League.

En annan studie som publicerades alldeles nyligen och som till stor del är anledningen till varför jag började skriva det här inlägget undersökte hur både skador och sjukdom påverkar prestationen över en säsong (2). Till skillnad från den tidigare studien som undersökte fotbollslags prestation så valde man att studera 76 internationellt tävlande friidrottare. Ytterligare en skillnad från den andra studien är att man som sagt även tog med frånvaron från träning på grund av sjukdom.

I den här studien räknade man ut hur många hela träningsveckor friidrottarna gick miste om på grund av skada eller sjukdom och hur många veckor där de kunde träna på som vanligt. Inför säsongen fick friidrottarna sätta upp en målsättning tillsammans med sin tränare och sedan undersökte man om det fanns något samband mellan uppnådd målsättning och frånvaron på grund skada eller sjukdom sista sex månader innan tävling.

Resultatet visade att det var sju gånger större sannolikhet att friidrottarna lyckades uppnå sin målsättning om de fullföljde minst 80 procent av alla träningsveckor. För varje vecka med skada eller sjukdom så minskade sannolikheten att lyckas signifikant. Dessutom såg man att friidrottarna som inte var skadade eller sjuka mer än en gång sista sex månaderna innan tävling hade en tre gånger större sannolikhet att uppnå målen. Forskarna konstaterade därför följande:

  • Skador och sjukdom som leder till träningsfrånvaro avgör till stor del huruvida man lyckas med sin målsättning eller inte.
  • Är man sjuk eller skadad färre än två gånger och kan träna minst 80% av träningsveckorna sista sex månaderna innan tävlingen har man betydligt större chanser att lyckas.
  • För att maximera sin prestationsförmåga är det lika viktigt att försöka minimera skade- och sjukdomsfrånvaron.

Kommentar

Kontentan av det här inlägget är, föga förvånande, att det är viktigt att hålla sig hel och frisk. Trots att det kan låta som en självklarhet är jag övertygad om att de allra flesta av oss kan göra mycket mer för att samla på sig så många skadefria och friska träningsveckor som möjligt. För att i slutändan lyckas med bedriften att nå sin fulla potential. 

Förutom att en måste lägga upp träningen på ett smart sätt för att inte gå sönder så är det viktigt att arbeta preventivt med ett skadeförebyggande program och att sköta återhämtningen. Man har exempelvis visat att personer som sover mindre löper större risk att drabbas av förkylning (3)

Utöver att det kan vara vettigt att följa klyschor så som att man ska lyssna på kroppen och skynda långsamt finns det en del andra faktorer som kan vara bra att ta hänsyn till. Bland annat träningsvolymen och utmattningen den medför är viktiga faktorer att hålla koll på (4). Man har nämligen sett att en hög träningsvolym eller en snabb ökning av träningsvolymen medför ökad risk för såväl skada som sjukdom. Med andra ord är det viktigt med ett bra träningsupplägg på både lång och kort sikt.