Golfarmbåge, även kallat medial epikondylit eller medial armbågstendinopati, kännetecknas av smärta på insidan av armbågen och är motsvarigheten till den mer vanligt förekommande tennisarmbågen. Smärta på insidan av armbågen kan delas in i två huvudkategorier. Den ena kategorin kan lokalisera smärtan till handledsflexorerna och beror på en överbelastning av dessa. För den andra kategorin kan smärtan istället lokaliseras till mediala kollateralligamentet i armbågen och uppkommer till följd av upprepat kastande där ligamentet har överbelastats. Det vi menar med golfarmbåge är den första kategorin.

Golfarmbåge drabbar till stor del golfare men även tennisspelare kan drabbas, framför allt de som använder mycket topspin på bollarna. Det är även vanligt förekommande bland klättrare som ständigt arbetar med handledsflexorerna.

Symtom vid golfarmbåge

  • Smärta på insidan av armbågen
  • Svaghet i musklerna på underarmens insida som böjer på handleden
  • Smärtan kan uppkomma akut eller smyga sig på över tid.
  • Smärtan kan provoceras vid kontraktion av involverade muskler, exempelvis genom flexion i handleden, pronation i underarmen eller vid greppande av ett föremål
  • Smärtan kan även provoceras vid sträckning/töjning av involverade muskler

Rehabilitering vid golfarmbåge

Rehabiliteringen vid golfarmbåge fokuserar på att stärka och eventuellt stretcha muskulaturen. Eventuellt kan tekniken i idrotten eller den utlösande faktorn behöva ses över. På det stora hela är rehabiliteringen densamma som för tennisarmbåge, se rehabilitering vid tennisarmbåge för mer detaljerad beskrivning.

Referenser

  • Idrottsskador – En illustrerad guide
  • Clinical Sports Medicine – Volume 1 – Injuries
  • Tennis Elbow (Lateral Epicondylitis) – StatPearls