Ett isometric mid-thigh pull (IMTP) kan utföras med olika varianter av utrustning men den kanske vanligaste och enklaste formen utförs med ett handtag kopplat till en lastcell på en platta. Ett annat alternativ är att utföra testet på kraftplattor, vilket även tillåter dig att testa rate of force development (RFD).

Testpersonen intar utgångspositionen med fötterna axelbrett isär och lätt böjda ben med ca 125-145° i knäna, ca 140-150° i höfterna och en upprätt överkropp. Dragstången justeras så den ligger mitt på testpersonens lår i utgångspositionen.

Testpersonen greppar tag om stången och instrueras att dra stången rakt upp så snabbt och så hårt som möjligt samtidigt som utgångspositionen bibehålls. Draget bibehålls i fem sekunder och testpersonen får tre försök på sig med åtminstone två minuters vila mellan försöken.

Testpersonen bör få instruktioner utifrån om det är RFD eller den maximala kraftutvecklingen som är det primära utfallsmåttet. Om syftet med testet är att utvärdera RFD bör testpersonen instrueras att dra så snabbt och så hårt som möjligt. Om det istället är den maximala kraftutvecklingen som ska utvärderas kan testpersonen istället få instruktion om att successivt bygga upp till maximal kraftutveckling. Vidare har det visat sig att ett externt fokus, med instruktion om att fokusera på att ”trycka ifrån marken så hårt och snabbt som möjligt” ger en ännu högre maximal kraftutveckling jämfört med ett internt fokus.

Det är viktigt att tänka på att testet måste standardiseras för att du ska kunna jämföra testresultaten mellan olika tillfällen. Det viktigaste är att testpersonen står med samma vinklar i knä- och höftleder samt att en stretch-shortening-rörelse undviks. Det vill säga testpersonen får inte gå ner i en djupare position för att hämta kraft och utnyttja stretch-shortening cycle för att åstadkomma en högre kraftutveckling eller RFD.

Vad är ett bra resultat på vid isometrisk mid-thigh pull?

Tabellen nedanför är en sammanställning med normativa värden för IMTP och isometrisk knäböj från studier med män och kvinnor från olika idrotter.

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

Referenser