Muskelkontusioner är en av de vanligaste idrottsskadorna. Mest drabbad är lårmuskeln och som ofta går under benämningen lårkaka. Lårkakan uppkommer på grund av ett yttre våld mot lårmuskeln, exempelvis genom ett slag av en klubba eller efter att ha sprungit in i motståndarens knä. 

Symtom vid lårkaka

Idrottaren beskriver att de fått en smäll eller ett slag mot låret som orsakat smärta, svullnad, nedsatt rörlighet och ibland kraftnedsättning. Vid en mer påtaglig kontusionsskada kan låret vara svullet och med en synlig blödning eller ett blåmärke. Skadeområdet är i regel ömt vid palpation. 

Omfattningen på lårkontusionen kan delas in i en mild, måttlig eller allvarlig lårkaka vid bedömning efter 24 timmar.

Mild

 • Kommer nödvändigtvis inte ihåg skadetillfället
 • Kan i regel fortsätta med aktiviteten
 • Smärtan/ömheten uppkommer efter avslutad aktivitet eller dagen efteråt
 • Har normalt gångmönster
 • Palpationssmärta
 • Minimal styrkenedsättning
 • Kan böja på knäleden mer än 90°

Måttlig

 • Den drabbade kommer i regel ihåg skadetillfället men kan fortsätta idrotta så länge hen håller igång. Symtomen kan bli mer påtagliga vid halvlek eller periodpaus.
 • Viss smärta vid kontraktion av lårmuskeln
 • Viss hälta på grund av smärtan
 • Palpationssmärta
 • Kan ha en svullnad i knät
 • Kan böja knät till ca 45-90°

Allvarlig

 • Den drabbade kommer i regel ihåg skadetillfället
 • Kan ha svårt att kontrollera den snabba uppkomsten av svullnad och blödning i låret
 • Svårigheter att gå och belasta fullt på benet på grund av smärtan
 • Palpationsömhet över ett stort område
 • Synlig blödning
 • Nedsatt styrka och muskelfunktion

Vid en allvarligare kontusionsskada finns en risk att blödningen orsakar ett akut kompartmentsyndrom, vilket kan behöva åtgärdas kirurgiskt. 

Rehabilitering efter en lårkaka

Den rekommenderade rehabiliteringen efter en lårkontusion följer principerna för POLICE eller PEACE and LOVE. Rehabiliteringen kan delas in i följande faser:

 • Första fasen – Kontrollera svullnaden/blödningen
 • Andra fasen – Återfå full rörlighet utan smärta
 • Tredje fasen – Stegrad rehabilitering utifrån funktion
 • Fjärde fasen – Stegvis återgång till idrotten 

Referenser

 • Idrottsskador – En illustrerad guide
 • Clinical Sports Medicine – Volume 1 – Injuries