Ljumsksmärtor är vanligt bland idrottare, framför allt inom idrotter där det förekommer många repetitiva höftrörelser och kraftiga riktningsförändringar så som i fotboll, innebandy och ishockey. Ljumsksmärtor är ett komplicerat område som både är svårt att diagnosticera och hantera, inte minst för att ljumsksmärtan kan ha många olika orsaker. 

Efter ett konsensmöte bland ledande forskare på området föreslogs en indelning av ljumsksmärtor enligt följande:

  • Definierade kliniska entiteter för ljumsksmärta: adduktor-relaterad, iliopsoas-relaterad, inguinal-relaterad och pubis-relaterad ljumsksmärta.
  • Höft-relaterad ljumsksmärta
  • Andra orsaker till ljumsksmärta bland idrottare

Adduktor-relaterad ljumsksmärta

Smärtan förläggs till infästningen av adductor longus mot pubis-benet men kan stråla distalt utmed insidan av låret. Smärtan kan provoceras vid palpation av adductor longus-senan och när den skadade ska adducera benet mot motstånd. Det är dessutom vanligt att det gör ont att stretcha ljumsken/adduktorerna.

HÄR KAN DU LÄSA MER OM ADDUKTOR-RELATERAD LJUMSKSMÄRTA OCH STRÄCKNING I LJUMSKEN

Iliopsoas-relaterad ljumsksmärta

Smärtan är lokaliserad anteriort på den proximala delen av låren, lite mer ut mot sidan jämfört med den adduktor-relaterade ljumsksmärtan. Smärtan provoceras genom palpation, antingen ovanför eller nedanför inguinalvecket. Smärtan kan även reproduceras vid höftflexion mot motstånd och vid stretching av höftböjarna.

Inguinal-relaterad ljumsksmärta

Symtomen är smärta vid inguinalvecket som förvärras vid aktivitet. Vid påtaglig smärta kan även hostning, nysning eller sittande i sängen provocera smärtan. Inguinal-relaterad ljumsksmärta definieras av smärta lokaliserad till inguinalvecket som kan provoceras vid palpation, hostning, nysning och valsalva-manöver samt vid frånvaro av ljumskbråck. Smärtan kan även reproduceras vid testning av magmusklerna.

Pubis-relaterad ljumsksmärta

Smärta som är lokaliserad kring symfysen och intilliggande ben/skelett. Det finns inget specifikt muskeltest för att diagnosticera pubis-relaterad ljumsksmärta men smärtan uppkommer ofta vid kontraktion av magmuskulaturen och adduktorerna mot motstånd.

Höftrelaterad ljumsksmärta

Den höftrelaterade smärtan kan ha flera olika orsaker men smärtan kan misstänkas komma från höften antingen via anamnes eller klinisk undersökning. Vanliga symtom vid höft-relaterad ljumsksmärta är upphakningar, låsningar, klickningar eller att höften ger vika.

Femuracetabulärt impingement, eller FAI-syndrom, är en av de vanligare diagnoserna vid höftrelaterad ljumsksmärta. HÄR KAN DU LÄSA MER OM ADDUKTOR-RELATERAD LJUMSKSMÄRTA OCH STRÄCKNING I LJUMSKEN

Andra orsaker till ljumsksmärta bland idrottare

Om det är svårt att klassificera ljumsksmärtan till någon av ovannämnda kategorier av ljumsksmärta bör andra orsaker misstänkas. Det kan vara andra ortopediska, neurologiska, reumatologiska, urologiska, gastrointestinala, dermatologiska, onkologiska eller kirurgiska tillstånd som orsakar ljumsksmärtan.

Referenser

  • Doha agreement meeting on terminology and definitions in groin pain in athletes
  • Clinical Examination, Diagnostic Imaging, and Testing of Athletes With Groin Pain: An Evidence-Based Approach to Effective Management
  • The Warwick Agreement on femoroacetabular impingement syndrome (FAI syndrome): an international consensus statement