Patellaluxation, det vill säga att knäskålen har hoppat ur led eller luxerat, förekommer vanligtvis antingen på grund av ett direktvåld mot knäskålen eller i samband med en riktningsförändring. Knäskålen luxerar i de allra flesta fallen lateralt och beror till stor del på att quadriceps dragriktning är något lateralt i knäleden. En typisk skademekanism är en riktningsförändring där underbenet utåtroteras samtidigt som knät valgiseras. Dessa faktorer i kombination att lårmuskeln drar knäskålen något lateralt gör att knäskålen luxerar.

Symtom vid patellaluxation

  • Den skadade beskriver ofta hur knät gav vika i samband med ett hopp eller en riktningsförändring
  • Den skadade kan ofta beskriva hur något hoppade ur led eller att något rörde på sig
  • Den skadade kan även beskriva en ljudlig smäll i samband med att knäskålen hoppade ur led
  • Knäskålen hoppar ofta tillbaka av sig själv när knät sträcks ut men du kan behöva hjälp för att få knäskålen på plats igen
  • Knät svullnar upp direkt efter skadetillfället
  • Det gör ofta väldigt ont i samband med skadetillfället
  • Palpationssmärta medialt om knäskålen
  • Smärta och obehag vid patella apprehension test där knäskålen förskjuts lateralt
  • Smärta och obehag vid kontraktion av lårmuskeln

Med hjälp av bilddiagnostik kan diagnosen bekräftas och andra medföljande skador identifieras. Exempel på detta är skador på ledytan på knäskålen, ”bone bruise” på lårbenet och ruptur av mediala pateollofemorala ligamentet (MPFL).

Rehabilitering efter patellaluxation

Om knäskålen inte reponerats spontant är givetvis första åtgärden att reponera denna. Vad gäller den mer långsiktiga behandlingen finns det idag ingen ”gold standard”. Behandlingen kan antingen bestå av en konservativ rehabilitering eller kirurgiska åtgärder. Den kirurgiska åtgärden varierar utifrån identifierade skador och anatomiska avvikelser.

En initial konservativ rehabilitering syftar till att minska svullnaden och förbättra rörligheten i knäleden. Därefter är målet med rehabträningen att minska risken för ytterligare en patellaluxation. Fokus hamnar därför på att stärka lårmuskeln samt förbättra knäkontrollen. Även fot-, bål- och höftstabiliteten bör ses över för att hela kedjan ska vara stabil i samband med riktningsförändringar och rotationer.

En ortos med stöd lateralt om knäskålen kan användas för att minska risken för att knäskålen ska luxera. Det ska emellertid poängteras att en ortos inte förbättrar ursprungsproblematiken utan minskar bara instabiliteten.

Referenser