Plicasyndrom är en diagnos som varit omdebatterad då dess kliniska relevans är osäker. En plica är en tjock fibrös vävnad som är en del av ledkapseln. Om plican blir överbelastad kan den bli inflammerad och förtjockad vilket skapar en irritation och smärta på insidan av knät. Plicasyndrom kan även uppstå till följd av ett trauma där knät har vridits till. I regel drabbas mediala plican och går därför ofta under benämningen medial plica.

Symtom vid plicasyndrom

  • Smärta som förläggs på insidan eller framsidan av knät, generellt i ett område från insidan av knäskålen ner mot patellarsenan.
  • Huggande smärta vid djup knäböj eller andra aktiviteter där knät belastas i flekterat läge, exempelvis trappgång eller uppresning från sittande.
  • Upphakningar eller klickningar på liknande sätt som vid en meniskskada.
  • Plican går i regel att palpera. Vid palpation av plican och samtida böjning-sträckning i knäleden kan besvären provoceras fram. Det är viktigt att jämföra med andra sidan.

Rehabilitering vid plica syndrom

Första behandling är en konservativ rehabilitering med anpassning av aktivitet utifrån symtom. Antiflogistika (antiinflammatoriska läkemedel, NSAID) och vila från den provocerande aktiviteten kan minska besvären initialt. Styrketräning och rörlighetsträning för att stärka knät och eventuellt förändra belastningsmönstret kan ge önskad effekt. Vid misslyckad konservativ rehabilitering kan plican plockas bort med en artroskopi.

Referenser