Skada och luxation av acromioclavikularleden (AC-leden) uppkommer vanligtvis vid fall på axeln eller exempelvis i samband med en tackling mot sargen i ishockey. AC-leden stabiliseras av ledkapseln, acromioclavikular-ligamenten och coracoclavikular-ligamenten. Vid ett fall eller en tackling på axeln kan strukturerna skadas och nyckelbenet disloceras i olika omfattning. Nedan följer en gradering av AC-ledsskador:

  • Typ 1 – Skada på AC-ledens ledkapsel utan felställning
  • Typ 2 – Luxation av AC-leden samt stukning av coracoklavicular-ligamenten.
  • Typ 3 – Luxation av AC-leden samt ruptur av coracoklavicular-ligamenten.
  • Typ 4 – Luxation av AC-leden, ruptur av coracoklavicular-ligamenten samt dislokation av nyckelbenet bakåt, möjligtvis med penetration av trapezius.
  • Typ 5 – Luxation av AC-leden, ruptur av coracoklavicular-ligamenten samt dislokation av nyckelbenet uppåt, möjligtvis med penetration av trapezius.
  • Typ 6 – Luxation av AC-leden, ruptur av coracoklavicular-ligamenten samt dislokation av nyckelbenet nedåt där nyckelbenet fastnat under korpnäbbsutskottet.

En bild som visar text, karta

Automatiskt genererad beskrivning

Symtom vid skada på acromioclavikularleden

Smärta och svullnad över AC-leden. Eventuell felställning av nyckelbenet bakåt, uppåt eller nedåt beroende på grad av skada. Typ av AC-ledsskada ställs med hjälp av röntgen.

Rehabilitering efter skada på acromioclavikularleden

Rehabiliteringen efter en AC-ledsskada är jämförbar med andra ligamentskador och skador av typ 1-3 behandlas i regel konservativt. Initialt bör AC-leden immobiliseras med en slynga, dels för att minska smärtan dels för att ge ligamenten bra förutsättningar för att påbörja läkningen. Slyngan kan användas allt ifrån 2-3 dagar vid en grad 1-skada upp till sex veckor vid en allvarligare typ 2- eller typ 3-skada.

Isometrisk träning kan påbörjas så snart smärtan tillåter. Initialt fokuserar rehabiliteringen på att återfå kontroll över skuldran och därefter kan rörelseträning och succesivt stegrad styrketräning påbörjas. Återgång till idrott är möjlig när full rörlighet och styrka har uppnåtts och när idrottsspecifika rörelser kan utföras smärtfritt.

Operation kan bli aktuellt vid otillfredsställande konservativ rehabilitering vid skada av typ 3 eller vid skada med opåtaglig felställning, det vill säga vid instabil typ 3 eller typ 4-6. 

Referenser