Så ska skadepreventionsprogrammet designas för att minska skaderisken hos barn och ungdomar.

Skadepreventionsprogram, så som Knäkontroll och FIFA 11+, har visat sig kunna förebygga skador inom en rad olika idrotter. Att programmen är effektiva i det avseendet råder det därför inga tveksamheter kring. Det är däremot inte helt klarlagt hur programmen ska läggas upp för att de ska vara så effektiva som möjligt. Nyligen publicerades en metaanalys där författarna försökte sammanställa vilken frekvens, duration och volym som krävs för att få ut maximal effekt av skadepreventionsprogrammen samt hur lång tid det tar innan de minskar skaderisken (1).

Studierna som inkluderades skulle ha utvärderat hur skaderisken avseende skador på nedre extremitet påverkades av ett neuromuskulärt träningsprogram (balans, styrka, koordination, styrka, agility osv.) hos ungdomar upp till 21 år som deltagit i en organiserad idrott på tävlingsnivå. Totalt 16 studier inkluderades i metaanalysen. Studierna var utförda på både pojkar och flickor mellan 12-18 år som tränade fotboll, basket, futsal, volleyboll, handboll och amerikans fotboll på ”amatörnivå” och elitnivå. 

Metaanalysen visade att ett neuromuskulärt träningsprogram minskade skaderisken med i snitt 42 procent. För bäst effekt skulle träningsprogrammen genomföras i 10-15 minuter per gång, två till tre gånger i veckan med en totalt volym på 30-60 minuter i veckan hade störst effekt för att minska skaderisken. Det räckte dessutom med att utföra programmen 20-60 gånger, eller mindre än sex månader, innan programmen började minska skaderisken. Att utföra programmen längre 7-12 månader gav en bibehållen men inte någon ytterligare effekt på skadepreventionen jämfört med programmen som utfördes under 1.5-6 månader.

En väldigt viktig faktor för att programmen ska minska skaderisken är en hög följsamhet (2,3). Det säger sig själv men det är värt att poängtera att skadepreventionsprogrammen inte har samma goda effekt om de inte utförs regelbundet och tillräckligt ofta. Att det räcker med endast 10-15 minuter, två till tre gånger i veckan borde därför kunna motivera tränare att verkligen lägga ner den tiden för att kunna minska skaderisken. Det tar ju trots allt inte längre tid än en ordentlig uppvärmning. Dessutom har programmen inte bara visat sig minska skaderisken, de har även visat sig förbättra prestationsförmågan (4)

Det finns fortfarande mer att göra när det kommer till att ta reda på hur skadepreventionsprogrammen ska designas för att minska risken för skador så mycket som möjligt. Idag vet vi däremot med stor säkerhet att programmen fungerar och att det krävs förhållandevis lite för att minska skaderisken. Vill du läsa mer om skadeprevention kan jag rekommendera att du börjar med följande inlägg: