Det blir allt vanligare att vi sitter stilla större delen av dagen, något som har negativa effekter på din hälsa.

Vi sitter stilla allt större delen av dagen idag jämfört med tidigare. Både jobb, skola och fritid består till stor del av stillasittande vid ett skrivbord, framför TV:n eller framför datorn. Det har gått så långt att fysisk inaktivitet är den fjärde vanligaste dödsorsaken enligt en undersökning av WHO (1).

I en nyligen publicerad meta-analysis (2) undersöktes vilka risker en stillasittande vardag innebär. Det man gjorde var att man samlade in data från tidigare studier som undersökt hur väl stillasittande korrelerade ökad sjukdomsprevalens och dödlighet. Genom att samla in data från flera olika studier får man ett större underlag för att göra statistiska analyser.

Eftersom både datainsamlingen samt definitionerna av stillasittande varierade mellan studierna kan det samtidigt bli lite trubbigt. Till den här meta-analysen försökte man dock identifiera hur stor del av dagen som bestod av aktiviteter som inte förbrukar någon större energi, så som stillasittande framför dator eller TV. Därefter undersökte man hur tiden för dessa aktiviteter korrelerade med sjukdomar och dödlighet.

Utöver detta undersöktes även effekten av fysisk aktivitet trots en stillasittande vardag.

Resultat

Med den här meta-analysen fann man en positiv korrelation mellan tiden för stillasittande och incidensen av kardiovaskulära sjukdomar, cancer och typ 2-diabetes. Dessutom fann man även en positiv korrelation med risken för dödlighet oavsett orsak, dödlighet på grund av cancer samt dödlighet på grund av kardiovaskulära sjukdomar.

Personer som utöver den stillasittande vardagen ägnade sig åt höga nivåer av fysisk aktivitet hade en 30% lägre mortalitet jämfört med personer som inte var fysiskt aktiva. Riskerna med en stillasittande vardag kunde alltså inte kompenseras för fullt ut med fysisk aktivitet.

Kommentar

Att fysisk inaktivitet ökar mortaliteten samt risken för kardiovaskulära sjukdomar, cancer och diabetes har man konstaterat även i tidigare meta-analyser. Det den här meta-analysen tillför är att man även undersökte om fysisk träning kunde minska den här risken, vilken alltså verkar stämma. Observera dock att fysisk inaktivitet fortfarande innebär en ökad hälsorisk trots att du ägnar dig åt fysiska aktiviteter.

Som jag sa inledningsvis varierade studierna sina upplägg vilket gör resultaten lite mer osäkra, även om trenden är tydlig. Det finns mycket kvar att göra för att undersöka hur farligt det är med en stillasittande vardag. Framför allt i vilken utsträckning man kan minska den här risken med fysisk aktivitet, så som en löparrunda eller ett styrketräningspass på gymmet.

Ett intressant projekt

Idag finns det redan rekommendationer för hur mycket vi bör röra på oss per dag och under en vecka. Däremot ligger vi fortfarande efter när det gäller att minska tiden med stillasittande aktiviteter. 

I ett tidigare inlägg tog jag upp hur motion vid skrivbordet kan minska den fysiska inaktiviteten och på så sätt förbättra hälsan. I ett projekt på KTH (3) ville man minska stillasittandet och testade därför att ha promenadseminarier istället för de traditionella klassrumsseminarierna. 

Totalt 27 studenter deltog i minst ett promenadseminarium och 23 stycken utvärderade sedan detta genom att svara på en enkät. 21 av 23 studenter svarade att de mådde bättre efter promenadseminarierna jämfört med traditionella seminarier, ingen svarade att de mådde sämre. 17 av studenterna ansåg att kommunikationen blev bättre medan 2 svarade att den blev sämre. Dessutom tyckte 12 av studenterna att kvalitén var bättre under promenadseminarierna medan 1 svarade att kvalitén var sämre.

Att den här seminarieformen uppskattades var tydligt då 19 av 23 studenter ställde sig positivt till att KTH skulle använda sig av promenadseminarier även i andra kurser. 2 studenter uttryckte sig negativt till frågan.

Jag tycker det här var ett väldigt intressant projekt där man på ett enkelt sätt kan minska den fysiska inaktiviteten samtidigt som det verkar främja lärandet. Det här var som sagt ett ganska litet projekt men förhoppningsvis får vi större interventioner av den här formen i framtiden.