Sträckningar av lårets baksida (hamstrings) är kanske den mest uppmärksammade sträckningen men dess motsvarighet i framsida lår är också vanligt förekommande. Sträckningar i framsida lår uppkommer ofta vid sprinter, hopp och sparkar. Fotbollsspelare drabbas ofta av sträckningar i framsida lår och det kan få förödande konsekvenser. Fotbollsspelare missar nämligen i snitt fler matcher på grund av en sträckning i framsida lår jämfört med en sträckning i baksida lår.

Symtom vid sträckning av quadriceps

Idrottaren kan i regel beskriva en akut huggande smärta som tvingar hen att avsluta idrottsaktiviteten. Smärtan kan ofta lokaliseras till en specifik punkt på framsida lår. Typiska undersökningsfynd är palpationssmärta, smärta vid kontraktion av lårmuskeln och smärta vid stretch av lårmuskeln. Vid en allvarligare muskelsträckning är det inte ovanligt med en svullnad och blödning kring området.

Rehabilitering vid sträckning av quadriceps

Den rekommenderade initiala rehabiliteringen efter en sträckning av quadriceps följer principerna för POLICE eller PEACE and LOVE. Rehabiliteringen kan delas in i följande faser:

  • Första fasen – Kontrollera eventuell svullnad eller blödning
  • Andra fasen – Återfå full rörlighet utan smärta
  • Tredje fasen – Stegrad rehabilitering utifrån funktion
  • Fjärde fasen – Stegvis återgång till idrotten

Referenser