Prevention av främre korsbandsskador

Flera skadeförebyggande program har tagits fram för att minska risken för knäskador i allmänhet och korsbandsskador i synnerhet. Något som har visat sig fungera väldigt bra! Skadepreventionsprogram med inslag av styrketräning, plyometriska hopp, teknikträning,...