Flera skadeförebyggande program har tagits fram för att minska risken för knäskador i allmänhet och korsbandsskador i synnerhet. Något som har visat sig fungera väldigt bra!

Skadepreventionsprogram med inslag av styrketräning, plyometriska hopp, teknikträning, balansövningar och andra neuromuskulära träningsmoment har utformats för att förebygga en rad skador. Inte minst korsbandsskador. Program så som FIFA 11+ och Knäkontroll har visat sig fungera väldigt bra men trots detta verkar incidensen för främre korsbandsskador öka. 

Senaste åren har det publicerats väldigt mycket studier som undersökt hur effektivt skadeförebyggande program kan minska risken för främre korsbandsskador. Studierna har därefter sammanställts i en rad olika metaanalyser, så många att det nu även har publicerats en metaanalys av metaanalyserna (1).

Syftet med metaanalysen av metaanalyserna var att utvärdera effekten av skadeförebyggande program på främre korsbandsskador, huruvida effekten skiljer sig mellan kontaktskador och icke-kontaktskador samt om den relativa effektiviteten skiljer sig mellan kvinnor och män (tjejer och killar).

Skadeförebyggande program minskar risken för korsbandsskador

Totalt identifierades åtta metaanalyser och samtliga visade att det går minska risken för korsbandsskador genom att utföra skadeförebyggande program. Metaanalysen av metaanalyserna visade att risken att drabbas av en korsbandsskada minskade med 50 procent!

Vidare fann man att risken för en korsbandsskada som skett utan kontakt med medspelare eller motståndare minskade med 67 procent. Det var däremot bara fyra metaanalyser som inkluderades i den här sammanställning och de inkluderade endast kvinnliga idrottare.

Det råder alltså ingen större tvekan om att det går att minska risken för korsbandsskador med skadeförebyggande träning. Åtminstone bland kvinnor. Det är lite mer begränsat med studier som utförts på män och då kan vi inte uttala oss lika säkert. En metaanalys visade däremot en relativ riskminskning av främre korsbandsskador på 85 procent för män (2). Dessutom visade en studie utförd på manliga fotbollsspelare att FIFA 11+ minskade risken för korsbandsskador med 77 procent (3). Det mesta tyder därför på att skadeförebyggande träning är effektivt både för kvinnor och män.

Metaanalysen av metaanalyserna syftade inte till att göra någon kvalitativ utvärdering av skadepreventionen men författarna passade på att lyfta fram två punkter. Omfattande program innehållande plyometriska övningar, styrketräning och neuromuskulär träning verkar vara extra effektiva. Dessutom verkar det vara väldigt viktigt med en hög följsamhet för att skadepreventionen ska ha god effekt.

Sammanfattningsvis

  • Skadeförebyggande program minskar risken för främre korsbandsskador med 50 procent.
  • Skadeförebyggande program minskar risken för främre korsbandsskador som sker utan kontakt med 67% bland kvinnliga idrottare.
  • Det finns inte tillräckligt med vetenskapligt underlag för att dra starka slutsatser vad gäller manliga idrottare, men trenden är densamma även där.