Styrketräning som skadeprevention

Se till att styrketräna om du vill undvika skador. Det är vida känt att styrketräning både förbättrar prestationsförmågan (1) och minskar skaderisken (2). Att hålla sig skadefri har även visat sig leda till bättre prestation i en rad...

Att vara vältränad minskar skaderisken

Snabbare och starkare spelare har mindre risk att skada sig och kan hantera större variationer i match- och träningsbelastningen. En ny studie som utfördes på 40 hurlingspelare under två säsonger visar att fysiska färdigheter inte bara är viktigt för att kunna...

Skadepreventionspyramiden

Skadepyramiden är en modell som beskriver hur skadeförebyggande insatser ska prioriteras. Att hålla spelarna skadefria är, eller åtminstone borde vara, ett primärt mål för alla klubbar. Speciellt eftersom få skador leder till bättre resultat både för individuella...