Vill du förebygga skador inom fotboll är FIFA 11+ ett bra program att använda sig av.

Ännu en meta-analys har publicerats där den preventiva effekten av programmen FIFA 11 och FIFA 11+ har utvärderats (1). För nästan två år sedan skrev jag om den första meta-analysen på FIFA 11 och FIFA 11+ som skadeprevention för fotbollsspelare. Då konstaterade jag att FIFA 11+ men inte dess föregångare var ett effektivt program för att minska skaderisken totalt sett och i nedre extremitet, framför allt bland manliga deltagare. 

Nu har det alltså publicerats ytterligare en meta-analys där man ville ta reda på hur programmen förebyggde olika typer av skador. De vanligaste skadorna inom fotboll är hamstringsskador, höft-/ljumskskador, knäskador och fotledsskador och det var den skadeförebyggande effekten på dessa som studerades lite närmare. 

Medan FIFA 11 inte hade någon nämnvärd effekt i för att förebygga skador medan FIFA 11+ förebyggde 39 procent av alla skador. FIFA 11+ minskade dessutom alla fyra vanligaste skadetyperna. 

Ett annat intressant resultat från meta-analysen var att endast 13 procent av lagen nådde den rekommenderade dosen på 2 gånger i veckan. Med en bättre följsamhet är det alltså möjligt att man skulle kunna minska antalet skador ytterligare. Det hade varit väldigt intressant med en jämförelse mellan att utföra programmet 1, 2 eller 3 gånger i veckan för att kunna avgöra om det finns ett dos-responsförhållande mellan utförandet av programmet och dess skadeförebyggande effekt.

Det ska poängteras att även om deltagarna i studierna var mellan 15–45 år gamla så är samtliga studier utförda på lag som spelar på en lägre nivå. Så även om programmen visat sig fungera väldigt bra i studierna så tror jag inte att de hade varit lika effektiva om lag på elitnivå implementerat samma program. Förutom möjligtvis hamstringsskadorna. FIFA 11+ innehåller nämligen Nordic hamstring som har visat sig halvera antalet hamstringsskador bland fotbollsspelare (2)

Om jag får spekulera tror jag även fotbollsspelare på högre nivå kan minimera antalet skador genom att utnyttja grundprinciperna i programmet men med en ännu högre intensitet och svårighetsgrad. Anledningarna till att FIFA 11+ fungerar så mycket bättre än föregångaren FIFA 11 är förmodligen att programmet nu erbjuder en högre intensitet, större variation och bättre progression av övningarna. Om man då utvecklar programmet ytterligare är jag övertygad om att det kan minska antalet skador även på elitnivå.