Är det farligt att lyfta med böjd rygg?

Utifrån vad som är studerat är oron att lyft med böjd rygg skulle öka risken för ländryggssmärta i princip helt omotiverad, men forskningen är begränsad. Ländryggssmärta är ett stort problem som orsakar många sjukdagar och allmänna besvär i det vardagliga livet. En...

Ländryggssmärta, tunga lyft och ryggens kurvatur

Ryggskott, diskbråck, ischias och lumbago – finns många former av ländryggssmärta och ländryggssmärtan utgör ett stort problem i dagens samhälle. En vanlig föreställning är att konstiga och tunga lyft orsakar ländryggssmärta men frågan är om det verkligen stämmer?...