Hur gammal är man egentligen när man är som bäst inom olika idrotter? I en ny översiktsartikel undersökte man saken närmare.

För att bli bra inom en idrott krävs det mycket träning, oavsett om du har fallenhet för att bli bra på just den idrotten eller inte. Det här innebär att det åtminstone tar en viss tid innan man når sin maximala prestationsförmåga. Beroende på vilken idrott det handlar om så kommer det ställas olika krav på olika delkvalitéer så som kondition, styrka, explosivitet, teknik, taktik och så vidare. 

En annan faktor som man måste ta hänsyn till är hur inlärningen varierar med stigande ålder. Exempelvis är vissa fysiska kvalitéer inte lämpliga att träna vid väldigt låg ålder då kroppen inte har samma förmåga att anpassa sig medan man vid hög ålder inte bara har svårare att lära sig utan kroppen kommer till och med att börja försämras. Tiden där emellan, vilket är ett väldigt stort spann, finns det däremot stora förbättringsmöjligheter.

Att ökad träning och erfarenhet förbättrar prestationsförmågan samtidigt som en stigande ålder medför någon form av degeneration innebär att det borde finnas en viss ålder där prestationsförmågan är som bäst. Det här är något man studerat inom ett flertal idrotter och i en nyligen publicerad översiktsartikel gick man igenom den forskningen för att undersöka vid vilken ålder man når sin peak inom olika former av idrotter.

Metod

Forskarna började med att gå igenom den tidigare forskningen för att se vid vilken ålder atleterna var som bäst inom respektive idrott. Därefter delade man in idrotterna i antingen explosiva power- och sprint idrotter, uthållighetsidrotter och en grupp som man kallade för mixed/skill. Den sistnämnda bestod av idrotter som kräver både explosivitet och uthållighet samt tekniska och taktiska kunskaper. Exempel på detta var tennis, golf och ishockey. 

Efter att ha gått igenom all data från dessa studier såg man att simning över 200-400 meter passade in bra i både explosiva power- och sprintidrotter samt uthållighetsidrotter och valde därför att ta med det i båda kategorierna när man sedan gjorde regressionsanalyserna nedan.

Resultat

För explosiva idrotter verkar man nå sin peak vid ungefär 27 års ålder för idrotter där man presterar under ca 1-5 sekunder medan man vid mer långvariga explosiva idrotter (21-254 sekunder) presterade som bäst redan i tjugoårsåldern. Idrotter som innebar att man endast arbetade under 1-5 sekunder var kastidrotter medan simning representerade de långvariga explosiva idrotterna.

Vad gäller uthållighetsidrotterna var sambandet omvänt där ålder steg med stigande duration. Här såg man att atleternas prestationsförmåga var som bäst vid tjugoårsåldern inom idrotter som tar 2-15 minuter, så som simning på lite längre distanser. För ultradistanscyklister såg man däremot en peak vid 39 års ålder.

När det kommer till gruppen med mixed/skill fann man tyvärr för få studier för att kunna göra någon regressionsanalys. Sannolikt hade den här gruppen däremot varit väldigt spretig eftersom den inkluderar så många olika idrotter som i sin tur ställer väldigt varierade krav på de olika kvalitéerna. 

Diskussion

Till att börja med är det viktigt att poängtera att resultatet från den här studien baseras på totalt 18 studier där vissa idrotter förekommer flera gånger så resultatet är inte direkt slutgiltigt. Däremot tror jag det är väldigt talande för hur det ser ut rent generellt. 

I artikeln diskuterar man vad som kan förklara de här sambanden och även om det såklart beror på väldigt många olika faktorer är det några av dessa som förmodligen har mer inflytande än andra. En viktig faktor som kan förklara resultatet för de explosiva idrotterna är tekniken. Det krävs väldigt många års träning innan tekniken i exempelvis en kastidrott är optimal och allt måste klaffa i ett kast för att det ska bli riktigt bra. Vid sprint, både löpning och simning, är det istället viktigare med att kunna utveckla en stor kraft på kort tid medan man inte är lika beroende av en bra teknik. Även om det såklart är viktigt där med.

När det kommer till uthållighetsidrotter vet man sedan tidigare att det inte skiljer så mycket rent fysiologiskt mellan världseliten på 10.000 meter mot världseliten inom maraton. Du kan läsa mer om det här. Något som istället kan förklara skillnaderna är hur mycket man klarar av att pressa sig själv rent mentalt och det är en faktor som förmodligen kan komma med åren och erfarenheten. En annan förklaring kan ligga i att det krävs en enorm träningsmängd för att bli bra på extrema uthållighetsidrotter och för att klara av den belastningen krävs det väldigt många års träning.

Det finns även andra faktorer som påverkar när man peakar prestationsmässigt, exempelvis när man börjar specialisera sig. Här lyfter man bland annat fram hur simmare ofta börjar specialisera sig mycket tidigare än vad andra idrottare har gjort vilket då även har resulterat i en tidigare peak för simmarna.

En annan faktor som man inte tar upp i artikeln men som jag tror kan ha stor inverkan är skador. För att bli riktigt bra inom en idrott krävs det väldigt mycket träning och beroende på vilken idrott man ägnar sig åt kommer skaderisken variera. Explosiva idrotter så som hopp- och sprintgrenar är enormt påfrestande på kroppen vilket skiljer sig från de flesta uthållighetsidrotter där de belastande krafterna är betydligt mindre. För att nå världseliten inom en idrott behöver du både många skadefria år med träning där du kan utvecklas med en bra progression samtidigt som du måste ligga på gränsen för vad kroppen klarar av. 

Olika idrotter har sina egna flaskhalsar när det kommer till vilka skador utövarna generellt drabbas av. Inom tennis är det ofta axlarna som ställer till det medan det i hopp- och sprintgrenar ofta är hälsenorna som tar stryk. Båda dessa är allvarliga skador men som är svåra att undvika om man vill ligga på topp just eftersom man alltid balanserar på gränsen för vad man klarar av och det är svårt att variera träningen när tävlingsmomentet är så specifikt. Långdistanslöpare pressar inte kroppen på samma sätt då krafterna är mycket mindre. Sen är det såklart även väldigt påfrestande med den enorma träningsvolymen som krävs men jag tror kroppen klarar av det mycket bättre och här är det kanske psyket som pressas hårdast.