Bättre uthållighet minskar skaderisken

Bättre uthållighet minskar skaderisken

En stor systematisk översiktsartikel visar att individer som har bra kondition drabbas av färre skador än individer med sämre kondition. Det skadeförebyggande arbetet bygger på många faktorer, se Skadepreventionspyramiden, och en av dessa verkar vara en bra...

Skadepreventionspyramiden

Skadepyramiden är en modell som beskriver hur skadeförebyggande insatser ska prioriteras. Att hålla spelarna skadefria är, eller åtminstone borde vara, ett primärt mål för alla klubbar. Speciellt eftersom få skador leder till bättre resultat både för individuella...