Att vara vältränad minskar skaderisken

Snabbare och starkare spelare har mindre risk att skada sig och kan hantera större variationer i match- och träningsbelastningen. En ny studie som utfördes på 40 hurlingspelare under två säsonger visar att fysiska färdigheter inte bara är viktigt för att kunna...

Skadepreventionsprogrammet med bäst effekt

Så ska skadepreventionsprogrammet designas för att minska skaderisken hos barn och ungdomar. Skadepreventionsprogram, så som Knäkontroll och FIFA 11+, har visat sig kunna förebygga skador inom en rad olika idrotter. Att programmen är effektiva i det avseendet råder...

Bättre uthållighet minskar skaderisken

En stor systematisk översiktsartikel visar att individer som har bra kondition drabbas av färre skador än individer med sämre kondition. Det skadeförebyggande arbetet bygger på många faktorer, se Skadepreventionspyramiden, och en av dessa verkar vara en bra...