Att idrottare som råkar ut för en skada har sämre framgång är ytterligare en anledning att ta skadepreventionen på allvar.

Det är många faktorer som avgör vem eller vilka som blir framgångsrika inom olika idrotter, bland annat teknik, fysik, taktik, relationen mellan tränare och idrottare samt den allmänna fysiska och psykiska hälsan. Något som är genomgående inom alla idrotter som studerats är att skador och sjukdomar påverkar prestationsförmågan negativt.

Det kan låta självklart men att aktivt arbeta mot att förebygga skador och sjukdomar är tyvärr inte en självklar del inom träningsplaneringen för många.

En systematisk sammanställning av den vetenskapliga litteraturen (1) visade att det finns stark evidens för att:

  • En ökad tillgänglighet av spelare/idrottare under en säsong minskar risken att misslyckas
  • Skador inför och under en tävling ökade risken att misslyckas.

I sammanställningen innebar idrottslig framgång att idrottaren/laget hade uppnått något av följande:
1. prestationsmått som definierats inför säsongen eller tävlingen
2. vinst av en specifik match eller tävling
3. hög placering i tabellen eller rankingen
4. subjektiv skattning av en lämplig auktoritet, exempelvis tränarens bedömning av prestationen.
Ett misslyckande var helt enkelt att inget av ovanstående mål hade uppnåtts.

Korrelationen mellan en hög tillgänglighet, det vill säga få skador och sjukdomar, och framgång inom idrotten kunde identifieras inom fotboll, rugby, friidrott, ishockey och australiensisk fotboll. Den enda idrotten som studerats men som inte visade samma korrelation var taekwondo men det menade författarna kunde bero på att det förekom väldigt många skador inom idrotten och att kvaliteten på den studien var lägre.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera något som vi alla egentligen redan visste, du bör hålla dig frisk och skadefri om du vill vara framgångsrik inom din idrott! Det handlar inte bara om att undvika eventuella risker för stunden utan det kräver att du tänker långsiktigt i din träning. Vill du nå din fulla potential gäller det att du håller dig frisk och skadefri under många år.

För nästan ett år sedan skrev jag om två av studier som inkluderades i den här sammanställningen. Vill du läsa mer om vad skador och sjukdomar har för inverkan på topplagen inom den europeiska fotbollen och friidrottare kan jag rekommendera att du läser Få skador och sjukdomstillfällen leder till bättre resultat.

Vill du istället veta mer om hur du kan förebygga skador rekommenderar jag följande artiklar:
Skadepreventionspyramiden
Så håller du dig skadefri
Skadeförebyggande träning