En främre korsbandsskada är en av de allvarligaste idrottsskadorna. En korsbandsskada kan uppkomma isolerat men majoriteten ådrar sig även en meniskskada och en benkontusion. Kvinnliga idrottare drabbas i större omfattning av främre korsbandsskador.

Främre korsbandsskador uppstår främst inom idrotter med många riktningsförändringar och inbromsningar, exempelvis fotboll, innebandy, handboll och alpint. Inom bollsporter uppstår främre korsbandsskador framför allt vid en riktningsförändring eller vid landning på ett ben.

Symtom efter en främre korsbandsskada

  • Den skadade kan ofta beskriva hur han eller hon hörde hur det small till eller att något gick sönder i knät. Den skadade kan även beskriva hur det kändes som att något vacklade till i knät och sedan hoppade tillbaka i rätt position.
  • En ruptur av främre korsbandet är förenat med påtaglig smärta i samband med skadetillfället och minuterna efteråt.
  • Det går i regel inte att fortsätta med aktiviteten efter skadetillfället, dels på grund av smärtan dels på grund av en påtaglig instabilitet. Den skadade berättar ofta om att knät gett vika vid försök till belastning på benet.
  • Knät är svullet och det är svårt att röra på knät.

Rehabilitering efter en främre korsbandsskada

I det akuta skedet behandlas en främre korsbandsskada enligt principerna för PRICE, POLICE och PEACE and LOVE. Den fortsatta rehabiliteringen styrs av den drabbades krav på knäfunktionen, förekomsten av andra eventuella skador i knät med mera. För idrottare med höga krav på knät brukar en korsbandsrekonstruktion vara förstahandsalternativet även om det finns en trend mot att fler korsbandsrupturer behandlas konservativt. Innan en eventuell operation kan utföras ska svullnaden ha gått ner och den drabbade ska ha återfått full aktiv extension i knät.

Vid en konservativ regim samt efter en operation krävs en omfattande rehabilitering med syfte att förbättra styrka, rörlighet och neuromuskulär funktion (balans, koordination och prorioception). Efter en korsbandsrekonstruktion rekommenderas en rehabiliteringsperiod på minst 9-12 månader för att minska risken för ny ACL-ruptur. Vid en konservativ behandling går rehabiliteringen snabbare.

Referenser