Träning och kost är för många två uppenbart viktiga variabler att sköta för en lyckad viktnedgång. Att ständigt utvärdera sin viktnedgång är dock inte lika självklart men kan vara väldigt viktigt om du vill gå ner i vikt.

I mitt tidigare inlägg Så håller du dina nyårslöften gick jag framför allt igenom hur du kan använda målsättningsstrategier för att nå dina mål men i det inlägget tog jag även upp hur viktigt det är med uppföljning och utvärdering. Mer specifikt nämnde jag att det är viktigt att följa upp sin viktförändring genom att regelbundet väga sig. I dagarna stötte jag på en studie (1) där man undersökte hur viktigt det var med regelbundna invägningar för att lyckas med sin viktnedgång. 

Studien

All data till den här studien var egentligen redan inhämtad då det var en del av en större studie där deltagarna ingick i ett större hälsoprojekt där man försökte få deltagarna att ha en mer hälsosam livsstil. Eftersom den tidigare studien redan hade samlat in all data gjorde man en post-hoc analys för att titta på andra variabler som kan ha varit avgörande för viktnedgången. Till den här studien valde man då att titta på om det fanns något samband mellan hur ofta deltagarna vägde sig och om de lyckades gå ner i vikt.

117 personer deltog i den större studien. Till den här post-hoc analysen hade man ytterligare två inklusionskriterier som innebar att deltagarna skulle ha minst 25 i BMI samt att de ville gå ner i vikt. Efter dessa inklusionskriterier återstod 40 deltagare. Deltagarna som hade som mål att gå ner i vikt hade tidigare fått i uppgift att hålla koll på vikten genom att väga sig regelbundet mellan uppstigning och frukost.

Frekvensen på invägningarna delades in i fyra kategorier. Daglig, veckovis, månadsvis samt mindre än månadsvis invägning. 

Resultat

Utifrån insamlad data fann forskarna en korrelation som visade att ju oftare deltagarna hade vägt sig desto mer hade de gått ner i vikt. Mer specifikt såg man att endast deltagarna som vägde sig dagligen gick ner i vikt. Deltagarna som vägde sig veckovis (i snitt 2-3 gånger i veckan) behöll sin vikt medan de övriga grupperna hade gått upp i vikt. 

För att lyckas gå ner i vikt verkar det alltså vara viktigt att hålla koll på vågen, helst dagligen. Forskarna gjorde även en beräkning på hur sällan man kan väga sig utan att gå upp i vikt och fann då att gränsen går vid 5.8 dagar mellan varje vägning. 

Nu är det här bara en korrelation och kan därför inte förklara skillnaden i viktnedgång. Huvudforskaren till studien har i ett uttalande påpekat att antalet invägningar lika gärna kan bero på att dessa deltagarna är mer seriösa eller att misslyckade viktnedgångar leder till en mindre frekventa invägningar.

Kommentar

Att det är viktigt med uppföljning och utvärdering är jag övertygad om är viktigt, oavsett vilket mål du har. Är det viktnedgång som är ditt primära mål verkar det vara en god idé att väga dig ofta. Värt att tillägga är att vikten kan variera väldigt mycket från dag till dag (2) och det kan därför vara en bra idé att antingen väga sig på samma veckodagar eller väga sig varje dag och sedan räkna ut ett medelvärde som är den vikt man håller koll på.