Hur vanligt är det med skador bland kraftidrotter och vilka är de bakomliggande orsakerna?

Kraftidrotter är ett samlingsnamn för idrotter där man utvecklar stora krafter, exempelvis strongman, styrkelyft eller armbrytning. Idrotterna har väldigt mycket gemensamt och en sådan sak är att styrketräning utgör en stor del av träningen. Eftersom träningen utgör en stor del av idrottsutövandet och att idrotterna på så sätt är väldigt lika varandra är det intressant att undersöka om skaderisken skiljer sig åt mellan idrotterna, något man gjorde i en rykande färsk översiktsartikel (1).

Översiktsartikel

Idrotterna som inkluderades var styrkelyft, tyngdlyftning, crossfit, bodybuilding, strongman och highland games och gick under samlingsnamnet styrketräningsidrotter just eftersom styrketräningen är så central inom samtliga idrotterna. Man hittade totalt 20 studier där skaderisken inom respektive idrott hade undersökts varav åtta för tyngdlyftning, sex för styrkelyft, fyra för bodybuilding, två för crossfit (den ena har jag skrivit om här), en för strongman samt en för highland games. 

Skaderisk inom kraftidrotter

Med ungefär 2-4 skador per 1000 timmar och cirka 1-2 skador per utövare och år är skaderisken inom kraftidrotter generellt sett väldigt liten om man jämför med många andra idrotter. Strongman och Highland games verkar dock vara något mer skadedrabbat om man ska peka ut några kraftidrotter där skaderisken är lite högre. Även styrkelyft sticker iväg lite med upp till 5.8 skador per 1000 timmar men den siffran är hämtad från ett väldigt litet urval och som du kan se i tabellen nedan har man rapporterat så lite som en skada per 1000 timmar i en annan studie. 

Alltid när man gör den här typen av beräkningar är det viktigt att ta hänsyn till studiens utformning och hur man diagnostiserar skadorna. I regel gör man så kallade retrospektiva studier där deltagarna själva får säga hur många skador de fått, vilken typ av skada det var och hur länge de var skadade under det senaste året. Det är såklart väldigt svårt att komma ihåg alla skador och framför allt omfattningen av skadorna så man får ta den här statistiken med en nypa salt. Något som är extra viktigt att komma ihåg är att skadorna många gånger definieras efter hur många träningspass man missat och när det kommer till kraftidrotter är att det går det ofta att träna runt sin skada vilket gör att inte alla skador räknas in i den här statistiken.

Olika skador bland kraftidrotterna

Vilken typ av skada och vilken kroppsdel som skadas skiljer sig något mellan idrotterna även om det är en klar dominans av skador i ländrygg, knän och axlar. Intressant dock att strongman är den enda av kraftidrotterna där bicepsskador är en av de tre vanligaste skadorna. 

Vad gäller skadetyperna är det större skillnader mellan idrotterna men överlag är det mycket muskelsträckning och tendinopati vanliga diagnoser. 

Vad orsakar skadorna?

När man pratar om skador kan man dela in riskfaktorerna i inre (intrinsic) och yttre (extrinsic) faktorer. Inre faktorer är kopplade till personen i sig, exempelvis längd, vikt, kön, ålder och vilken nivå man är på. Yttre faktorer syftar däremot på saker runtomkring, till exempel regler inom idrotten, träningsmiljön, hur man tränar och så vidare. Vad gäller de inre faktorerna så hittade man väldigt få samband mellan dessa och risken att skada sig så om det finns någon sådan effekt är den förmodligen väldigt liten.

När det kommer till yttre faktorer så fann man ingen studie som hade undersökt hur dessa påverkade skaderisken. Med tanke på att idrotterna i sig har en inneboende riskfaktor i form av den tunga belastningen kroppen utsätts för i de olika grenarna så känns det väldigt givet att det har en stor inverkan på skaderisken. Hur man väljer att lägga upp sin träning i avseende på exempelvis frekvens, volym och intensitet påverkar med stor sannolikhet skaderisken. Något jag kan tänka mig utgör en av de största riskerna är däremot tekniken i övningarna.

Tittar man på vilka övningar som orsakar skadorna är det ofta i samband med knäböj, bänkpress och marklyft som utövarna skadar sig. Det beror däremot mest sannolikt på att dessa övningar utgör en betydande del av utövarnas träning och exponeringen för respektive övning blir därför också väldigt stor. Det var bara en studie som undersökt hur skadliga övningarna var relativt till exponeringen. Studien utfördes på strongmans och resultatet var precis vad man kunde förvänta sig: övningarna som utfördes mest orsakade flest skador.

Kommentar

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att skaderisken är lägre inom kraftidrotter jämfört med många andra idrotter. Som jag var inne på tidigare bygger det här dock till stor del på retrospektiva studier med olika sätt att diagnostisera skadorna vilket gör att det inte är fullt tillförlitliga resultat. Sen ska vi komma ihåg att det dessutom var ganska få studier som undersökt skaderisken inom idrotterna, till exempel var det endast en studie som studerat strongman respektive highland games.

Sättet att diagnostisera skadorna kan säkerligen också ställa till det en del då många hittar sätt att träna runt sina skador och på så sätt i princip aldrig behöver vila från ett träningspass. Tidigare studier har exempelvis visat att det är väldigt vanligt bland styrkelyftare att man tränar trots att man har en skada. Skadorna utgör dock ett stort problem och en studie visade att 38 procent av styrkelyftare och tyngdlyftare på elitnivå hade lagt av med idrotten över en 5-årsperiod varav hela 43 procent angav att skador var anledningen till att de slutat.