Sträckningar av lårets baksida (hamstrings) är en av de mest uppmärksammade idrottsskadorna. Det beror dels på att det är en väldigt vanlig skada, dels för att förekomsten ökar trots att vi idag vet mer om hur skadan ska förebyggas.

Hamstringsskadorna kan delas upp i två kategorier:

  • Typ 1 är sprint-skador som ofta drabbar biceps femoris vid den excentriska kontraktionen i samband med att knäleden sträcks ut under en sprint.
  • Typ 2 är stretch-skador som i regel drabbar semimembranosus vid en överdriven utsträckning av hamstringsmuskulaturen.

Hamstringsmuskulaturen består av semimembranosus, semitendinosus samt biceps femoris caput longum och caput brevis. Av alla hamstringssträckningar är 83 procent lokaliserade i biceps femoris, tolv procent i semimembranosus och fem procent i semitendinosus.

Symtom vid sträckning eller ruptur av hamstrings

Vid en akut hamstringsskada har idrottaren ofta ett specifikt skadeögonblick med en akut huggande smärta. En hamstringsskada gör många gånger så pass ont att idrottaren direkt tvingas avsluta aktiviteten då hen inte klarar av att springa eller i vissa fall ens gå utan smärta. Smärtan kan lokaliseras till en specifik punkt på lårets baksida.

Vid undersökning är finner identifieras en palpationssmärta över skadeområdet, smärta och svaghet vid kontraktion samt smärta och rörelseinskränkning vid töjning av hamstringsmuskulaturen. Vid en mer påtaglig kan en liten grop palperas och vid en större ruptur kan skadan identifieras med blotta ögat. Dels på grund av en svullnad och blödning, dels för att muskelbuken kan förändra utseende.

Rehabilitering vid sträckning av hamstrings

Den rekommenderade initiala rehabiliteringen efter en sträckning av quadriceps följer principerna för PRICE, POLICE eller PEACE and LOVE. Det akuta omhändertagandet enligt dessa principer kan även kompletteras med lätt och smärtfri muskelaktivering. Därefter fortsätter rehabiliteringen med styrketräning och rörlighetsträning.

Utifrån skademekanismerna rekommenderas excentrisk styrketräning och aktiv rörlighetsträning där hamstringsmusklerna får arbeta under förlängning. Övningarna som ingår i Carl Asklings L-protocol (L står för lengtening) har visat sig vara effektiva för vid idrottares rehabilitering av hamstringsskador. Belastningen och svårighetsgraden kan därefter behöva stegras successivt och rehabiliteringen bör ha ett holistiskt tillvägagångssätt med anpassningar utifrån aktuell idrott.

Graden och lokalisationen av skadan är till stor del avgörande för hur lång tid det tar innan den skadade är tillbaka till idrotten. Rehabiliteringstiden varierar från enstaka dagar till månader. Vid allvarligare hamstringsskador med totalruptur i en eller flera senor kan det bli aktuellt med operation och efterföljande rehabilitering.

Referenser