Styrketräning som skadeprevention

Se till att styrketräna om du vill undvika skador. Det är vida känt att styrketräning både förbättrar prestationsförmågan (1) och minskar skaderisken (2). Att hålla sig skadefri har även visat sig leda till bättre prestation i en rad...

Prevention av främre korsbandsskador

Flera skadeförebyggande program har tagits fram för att minska risken för knäskador i allmänhet och korsbandsskador i synnerhet. Något som har visat sig fungera väldigt bra! Skadepreventionsprogram med inslag av styrketräning, plyometriska hopp, teknikträning,...