En sammanställning av alla tidigare metaanalyser bekräftar vad vi redan visste, FIFA 11+ är ett effektivt program för att förebygga skador.

FIFA 11+, med föregångarna F-MARC och FIFA 11, är ett skadepreventionsprogram innehållande bland annat bål- och benträning, stretchövningar och olika former av löpningar med bland annat riktningsförändringar. Jag har skrivit mer om FIFA 11+ i tidigare inlägg:

Tidigare studier och metaanalyser har visat att FIFA 11 och 11+ minskar risken för skador i allmänhet och skador i nedre extremitet i synnerhet. Med den här metaanalysen av metaanalyser ville forskarna sammanställa all tidigare forskning för att övergripande utvärdera programmets effekter.

FIFA 11+ minskar skaderisken

Fyra metaanalyser med 6-11 studier vardera och totalt 15 enskilda studier visade att FIFA 11 och 11+:

  • Minskade skaderisken totalt med 34% och minskade skaderisken i nedre extremitet med 29%
  • Inte har minskat skaderisken signifikant bland enbart tjejer
  • Inte förbättrar snabbheten eller spänsten

Dessutom visade det sig att FIFA 11, det vill säga den äldre versionen av programmet, inte minskade skaderisken signifikant jämfört med kontrollgrupperna.

Att förebygga skador

FIFA 11 och framför allt 11+ är ett effektivt program för att minska skaderisken bland lagidrottare. Om ditt lag inte utför något skadeförebyggande program i dagsläget kan FIFA 11+ vara ett bra alternativ för att minska antalet skador i laget. Därmed inte sagt att du måste följa FIFA 11+ till punkt och pricka. 

Utifrån tidigare forskning vet vi att det är vissa komponenter som bäst förebygger skadorna och det skulle därför gå att utforma ditt eget skadeförebyggande program om du har den kunskapen. 

Personligen tycker jag att FIFA 11+ är ett bra program att utgå ifrån men samtidigt har det sina begränsningar i och med att svårighetsnivån har ett tak. Min upplevelse är att, framför allt, äldre tonåringar och seniorer ofta behöver större utmaningar än vad som erbjuds i 11+. 

Vad gäller muskelskador i nedre extremitet står Finnen eller Nordic hamstring exercise sannolikt för en betydande del av effekten. Nordic hamstring exercise har nämligen visat sig kunna halvera antalet hamstringsskador.

Att inkludera Copenhagen adduction exercise är sannolikt också en bra idé för att minska risken för ljumskbesvär. Copenhagen adduction exercise, eller Dansken som jag brukar kalla den, har visat sig kunna förebygga närmare hälften av alla ljumskbesvär.

Rent generellt är styrketräning en effektiv metod för att minska skaderisken men det är sannolikt även andra komponenter i FIFA 11+ som gör programmet så effektivt som det faktiskt visat sig vara.