Neuronal anpassning till styrketräning

Förmågan att aktivera en muskel maximalt förbättras redan efter några veckors styrketräning men koordinationen mellan musklerna förbättras betydligt längre än så. Regelbunden styrketräning leder till att styrkan och muskelmassan ökar. Den ökade styrkan beror delvis på...
Mind-muscle connection

Mind-muscle connection

Det har uppstått lite av en debatt kring den praktiska nyttan av att kunna öka muskelaktiveringen genom att fokusera på en specifik muskel. För inte så länge sedan skrev jag om en studie där man undersökte huruvida det gick att öka aktiveringen av en muskel genom...

Styrketräning med suspensionsband

Ökad muskelaktivering och potentiellt bättre effekt av styrketräning med suspensionsband. Styrketräning kan bedrivas på många sätt och med en stor variation av utrustning. Själv föredrar jag fria vikter men varierar ofta min träning med annan utrustning, bland annat...