Neuronal anpassning till styrketräning

Förmågan att aktivera en muskel maximalt förbättras redan efter några veckors styrketräning men koordinationen mellan musklerna förbättras betydligt längre än så. Regelbunden styrketräning leder till att styrkan och muskelmassan ökar. Den ökade styrkan beror delvis på...