Att dricka någon sportdryck med kolhydrater under ett konditionspass är inga konstigheter men det finns en del som tyder på att du lika gärna skulle kunna spotta ut drycken och ändå få samma resultat.

De senaste åren har det centrala nervsystemet och framför allt hjärnans påverkan på prestationen fått större uppmärksamhet inom forskningen. Det kan till exempel handla om hur motivation eller central governor theory begränsar vår prestation.

Något annat, som kan tyckas vara lite häftigare och märkligare, är upptäckten att vi bara genom att skölja munnen med en kolhydratlösning kan förbättra vår prestation (1,2).

Tidigare forskning

Det hela började med upptäckten att prestationen förbättrades utan att kolhydraterna behövde absorberas. Intaget var helt enkelt för nära inpå aktiviteten alternativt att aktiviteten var för kort för att kolhydraterna skulle kunna hinna brytas ner för att sedan kunna absorberas och utnyttjas som energi i den arbetande muskulaturen.

Nästa steg var att testa om det till och med räckte med att skölja munnen och sedan spotta ut kolhydratlösningen, vilket det verkar göra.

Studierna har sett väldigt olika ut men rent generellt har deltagarna fått springa på löpband eller cyklat på motionscykel, antingen en viss sträcka eller till utmattning. Prestationsmomentet har pågått ungefär en timme. Under tiden har de fått skölja munnen med antingen en kolhydratlösning eller en placebodryck som de sedan spottat ut.

Både tid till utmattning, tillryggalagd sträcka och power output har varit signifikant bättre i jämförelse med kontrollgrupperna.

Kolhydraterna sväljs som sagt inte så dem kan heller inte absorberas vilket betyder att den positiva effekten på prestationen beror på neuronala och inte metabola mekanismer. Sköljningen av kolhydrater har bland annat visat sig öka motivationen och sänka upplevelsen av ansträngning. Den sistnämnda har dock visat på blandade resultat där interventionsgruppen ofta inte skiljt sig signifikant från placebogruppen.

Övriga fördelar med att skölja munnen med kolhydrater

Genom att spotta ut kolhydraterna kommer du inte ta upp lika mycket energi samtidigt som prestationsförmågan ändå är hög. Det här skulle till exempel passa bra vid en diet.

Dessutom kan det tänkas att man får en extra effekt av train low – compete high. Vilket på ett teoretisk plan innebär att du vid konditionsträning utan kolhydrater bland annat blir bättre på att använda fett som energisubstrat. Om du får skölja munnen med kolhydrater som alltså inte kommer kunna utnyttjas som energisubstrat kan du ändå bibehålla en hög intensitet. Är du intresserad av att läsa mer har jag skrivit ett inlägg om train low – compete high, kolhydratsköljning och koffein.

För vissa innebär detta även att problem med mag-tarmkanalen som kan uppstå i samband med ett intag av mycket snabba kolhydrater undviks.

Lite att tänka på med kolhydratsköljning

Att skölja munnen med kolhydrater som sedan spottas ut verkar alltså fungera men än finns det mycket kvar att göra för att kunna klargöra exakt vilket effekt den här strategin har och när den lämpar sig.

Det finns framför allt mycket att göra vad gäller upplägget. Hur ofta, hur länge och med vilka kolhydrater man ska skölja munnen är några frågor att besvara. Det krävs dessutom mer forskning på vilket prestationsmoment effekten blir som störst. Att skölja munnen med kolhydrater verkar däremot endast fungera om du inte har ätit innan (3).

Utifrån tidigare studier verkar dock långa sköljningar på ungefär tio sekunder var femte till var tionde minut vara en bra strategi.

Att det fortfarande finns många frågetecken att räta ut är egentligen inte speciellt konstigt då man fortfarande inte vet vilka receptorer i munhålan som är ansvariga för responsen. Men med tanke på att resultaten varit så positiva är det förhoppningsvis bara en tidsfråga innan vi har besvarat frågorna.