Skadepreventionsprogrammet med bäst effekt

Så ska skadepreventionsprogrammet designas för att minska skaderisken hos barn och ungdomar. Skadepreventionsprogram, så som Knäkontroll och FIFA 11+, har visat sig kunna förebygga skador inom en rad olika idrotter. Att programmen är effektiva i det avseendet råder...

Skadepreventionspyramiden

Skadepyramiden är en modell som beskriver hur skadeförebyggande insatser ska prioriteras. Att hålla spelarna skadefria är, eller åtminstone borde vara, ett primärt mål för alla klubbar. Speciellt eftersom få skador leder till bättre resultat både för individuella...

Skadeförebyggande träning

Så här kan du göra för att förebygga skador. Oavsett om du är idrottare på elitnivå eller bara tränar för att du tycker det är roligt så har du förmodligen råkat ut för någon idrottsrelaterad skada. En skada är såklart alltid tråkigt men det finns en del du kan göra...