Mind-muscle connection

Mind-muscle connection

Det har uppstått lite av en debatt kring den praktiska nyttan av att kunna öka muskelaktiveringen genom att fokusera på en specifik muskel. För inte så länge sedan skrev jag om en studie där man undersökte huruvida det gick att öka aktiveringen av en muskel genom...