Knäkontroll och FIFA 11+

Knäkontroll och FIFA+ är två program som har visat bra resultat i skadeförebyggande syfte. Fotboll är världens största idrott sett till antalet utövare och är dessutom en av de mest skadedrabbade idrotterna. För även om fysisk aktivitet, så som fotboll, är bra för...