Konditionsträning förbättrar minnet

Att konditionsträna efter inlärningstillfället gör att du kommer ihåg mer av det du försökt memorera. Att konditionsträning fyller en funktion utöver att förbättra konditionen är vida känt. Det lyfts många gånger fram som viktigt för hälsa och välmående, bland annat...

Motion vid skrivbordet för bättre hälsa

I dagens samhälle är en ökad övervikt och minskad aktivitetsnivå stora hälsoproblem. Ett sätt att motverka det sistnämnda är att byta ut kontorsstolen mot ett gångband eller en motionscykel. Vi spenderar stora delar av våra liv på jobbet, ett jobb som för många av oss...