Att träning är viktigt är de flesta väl medvetna om men exakt hur viktigt det är och vilken enorm effekt lite fysisk aktivitet kan ha är nästan ofattbart. Den här boken visar hur det ligger till!

Boken, som är skriven av läkaren Anders Hansen och professor Carl Johan Sundberg, handlar om varför fysisk aktivitet är världens bästa medicin. Bokens sex kapitel och sammanlagt dryga 150 sidor är fulla av intressant forskning som visar på vilka fantastiska effekter fysisk aktivitet har på hälsa och välmående. 

”Tänk dig att du har en tablett framför dig. Det är den mest avancerade medicin som världen skådat. Med ett och samma piller kan du drastiskt minska risken för en lång rad allvarliga sjukdomar, må bättre, få mer energi, sova bättre och bli mer koncentrerad. Ditt immunförsvar kommer att fungera bättre. Dessutom kommer du att leva längre. Ditt hjärta kommer att stärkas. Din hjärna och ditt minne kommer att fungera bättre. Det finns ett sådant piller – det heter fysisk aktivitet!”

Citatet ovan är hämtat från inledningen av boken och är väldigt talande för såväl bokens innehåll som hur effektfullt det kan vara att träna regelbundet. Många gånger kan det vara väldigt tråkigt att läsa om vad forskningen har visat att regelbunden träning har för effekter på din hälsa. Det är dock inte fallet i Hälsa på recept som är skriven på ett lättsamt, pedagogiskt och underhållande språk. 

Varför ska du läsa boken?

Den främsta anledningen till varför jag tycker att du ska läsa boken är för att jag tyckte den var enormt inspirerande och motiverande. Inte nog med att boken ger perspektiv på hur kraftfullt fysisk aktivitet är i avseende på din hälsa så är författarna duktiga på att poängtera att det många gånger krävs väldigt lite av dig för att du ska få resultat av träningen. 

Dessutom tycker jag boken innehåller en bra mix av ämnen när man visar på den fysiska aktivitetens effekter på bland annat hjärt- & kärlsjukdomar, cancer, åldrande, övervikt, koncentration, minne, depression och ångest samt hur fysisk inaktivitet leder till ökad dödlighet. Som om inte det vore nog innehåller boken ett helt kapitel om hur generna påverkar resultatet av din träning och ytterligare ett om intervallträning. Boken innehåller även ett appendix med en fördjupning om konditionsträning och hur du kan använda prattestet i din träning.

Något jag tror väldigt många som läst den här boken uppskattar är alla tips och råd om hur man ska lägga upp träningen för att få effekterna man är ute efter. Det finns nämligen anledning att lägga upp träningen annorlunda beroende på om du är ute efter att förbättra ditt minne jämfört med om du bara vill göra av med mer energi i ett försök att gå ner i vikt.

Några brasklappar

I boken tycker jag att skillnaden mellan fettförbränning och viktnedgång blir väldigt otydligt. Att du förbränner fett under den fysiska aktiviteten innebär nämligen inte att du går ner i vikt. Kortfattat är det kaloribalansen (energin du äter minus energin du gör av med) som avgör huruvida du går ner i vikt eller inte. Med en viss typ av träning kan du däremot förbränna mer fett men det kompenserar kroppen för senare under dygnet så det spelar ingen roll om du förbrukar mest kolhydrater eller fett under själva aktiviteten. 

Något jag tycker hade varit viktigare att poängtera är att styrketräning är viktigt för att förbättra kroppssammansättningen och att både diet och träning är viktigt för en bra viktnedgång

Vidare ger författarna rådet att man ska träna fastande om man vill förbränna fett. Det här rådet lyfts bitvis fram som ett råd för den som vill gå ner i vikt men som jag skrev ovan är fettförbränning inte detsamma som viktnedgång. Dessutom finns det ganska dåligt med evidens för att fastande träning skulle vara att föredra framför träning efter att du ätit. Här tycker jag det är viktigare att ta hänsyn till vad du själv trivs med.

I boken finns ett stycke där man skriver att punktförbränning fungerar, det är dock inte helt sant. När man pratar om punktförbränning syftar man på huruvida man kan bli av med underhudsfettet (subkutant fett) på olika delar av kroppen med hjälp av en viss träningsform. Den formen av punktförbränning fungerar inte. Det man däremot har sett är att konditionsträning förbränner bukfettet (visceralt fett), det vill säga fettet som lagras i buken kring de inre organen, innan den använder sig av underhudsfettet. Det är den viscerala fettmassan som är speciellt hälsofarlig så det är väldigt positivt att kroppen går tillväga på det här sättet men det är som sagt inte vad man syftar på vid punktförbränning.

Till sist nämns flera gånger i boken hur fysisk aktivitet gör att du lever längre. Det finns studier som tyder på att så är fallet men det finns faktiskt inga starka vetenskapliga belägg för att du kan påverka livslängden i någon nämnvärd utsträckning med hjälp av träning.

Samlat omdöme

På det stora hela är det en väldigt bra bok som angriper flera intressanta områden som många gånger glöms bort. Det är som sagt en lättsam och inspirerande bok att läsa så är du intresserad av träning eller hälsa tycker jag definitivt att du ska läsa den. Däremot tycker jag inte du ska se det som en viktnedgångsbok utan bokens behållning ligger i övriga delar som tar upp alla andra häftiga effekterna med att vara fysiskt aktiv.