Konditionsträning förbättrar minnet

Att konditionsträna efter inlärningstillfället gör att du kommer ihåg mer av det du försökt memorera. Att konditionsträning fyller en funktion utöver att förbättra konditionen är vida känt. Det lyfts många gånger fram som viktigt för hälsa och välmående, bland annat...

Kognitiva strategier för ökad styrka

Mental träning förekommer inom många idrotter och i många olika former men kan kognitiva strategier hjälpa dig att bli starkare? Du har förmodligen lagt märke till hur höjdhoppare visualiserar hoppet innan de tar sin ansats, du har förmodligen pushat dig själv under...