Plantarfasciopati (hälsporre)

Plantarfasciopati, även kallat plantarfasciit eller hälsporre, är vanligt förekommande bland såväl idrottare som gemene man. Vid plantarfasciopati har senstråket under foten (plantaraponeurosen eller plantarfascian) överbelastats. Smärtan förläggs till framsidan av...

Fotledsstukning

Fotledsstukningar, även kallat fotledsdistorsioner, är en av de vanligaste skadorna för såväl idrottare som motionärer. Fotledsstukningarna uppkommer när ligamenten i fotleden översträcks, vilket antingen orsakar mikroskopiska skador eller en totalruptur i ett eller...

Kroniskt kompartmentsyndrom

Kroniskt kompartmentsyndrom i underbenet är ett syndrom som orsakas av ett ökat tryck i kompartmenten/muskellogerna. På engelska kallas kronisk kompartment för chronic exertional compartment syndrome vilket är ett talande namn då det beskriver hur besvären uppstår i...

Medialt tibiasyndrom (benhinneinflammation)

Medialt tibiasyndrom (eng. medial tibial stress syndrome) är en av de vanligaste överbelastningsskadorna bland idrottare. Det är ett syndrom som framför allt förekommer inom idrotter som innehåller mycket stötbelastning, så som löpning och hopp. Förutom idrottare...

Främre korsbandsskada (ACL-skada)

En främre korsbandsskada är en av de allvarligaste idrottsskadorna. En korsbandsskada kan uppkomma isolerat men majoriteten ådrar sig även en meniskskada och en benkontusion. Kvinnliga idrottare drabbas i större omfattning av främre korsbandsskador. Främre...